تعبیر خواب آب ریختن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آب ریختن

آب ریختن در رویا می تواند با مفاهیم و معنا های گوناگونی ظاهر شود. در برخی فرهنگ ها، آب ریختن بر روی مزار مردگان، یا پشت سر مسافران یا برخی مراسمات مقدس شمرده شده. اگر در رویا، آب را به عنوان عنصری مقدس به کار ببرید یا ببینید، باید توجه داشته باشید که در تعبیر خواب روانشناسی، آب به عنوان سمبل احساسات شناخته شده و در چنین خوابی، شما مشغول مرور دیدگاه های دینی یا فلسفی خود هستید.

 زمانی که با این سمبل رو به رو می شوید، توجه داشته باشید که این مراسم مقدس، برای شما یاد آور کدام خاطره است؟ چه مراسمی را در دنیای واقعی برای شما یادآور می شود؟ چه درس مثبتی از این خاطره یا مراسم گرفته اید؟ این درس چگونه می تواند در برون رفت از چالش های فعلی به شما کمک کند؟

تعبیر خواب آب ریختن در دریا

اگر در رویا خود را مشغول آب ریختن در دریا مشاهده کنید، باید بدانید که دریا به بخش زیادی از افکار درونی و احساسات ناخودآگاه شما اشاره دارد. در مقابل شما مشغول آب ریختن در رویا هستید. این رویا می تواند به تلاش شما برای درک احساسی خاص اشاره داشته باشد. چالش های ذهنی شما هم اکنون به ناخودآگاه و مسائل بسیار درونی مربوط می شود.

 آیا دوست دارید به شهود عمیق تری درباره ی خود و دنیای درونی خود دست پیدا کنید؟ به هر حال این رویا به شما می گوید که درونیات می توانند تکامل پیدا کنند. شما با شناخت خود یک گام به سمت شناخت دنیا بر می دارید. به یاد داشته باشید که تکامل درونی به بهبود زندگی مادی شما نیز کمک خواهد کرد و به هر صورت این رشد خود را در بیرون نیز نشان خواهد داد.

تعبیر خواب آب ریختن در گلدان

گلدان و گل سمبل های رایجی هستند که شباهت نزدیکی به سمبل آب دارند. گل ها و گیاهان، نمود بیرونی احساسات شما هستند. در واقعیت به ما گفته می شود که احساسات شما تا زمانی که بروز پیدا نکنند تاثیری نخواهند داشت. اگر می خواهید بر روی دیگران تاثیر بگذارید، احساسات خود را ابراز کنید. از ابراز احساسات خود وحشت نداشته باشید. از طرفی ابراز احساسات می تواند با شوق و سلیقه ی به خصوصی صورت بگیرد.

شما برای ابراز احساسات خود نه تنها به کلمات بلکه به تمام مسائل زیبا و چشمگیر می توانید متوسل شوید. این زیبایی ها در قالب گلدان و گل در رویا ظاهر می شوند. اگر هم اکنون با چالش هایی در مورد مسائل احساسی رو به رو هستید، این رویا به قدرت احساسات و انگیزه های شما اشاره دارد. به نیرو های درونی خود اعتماد کرده و از ابراز آن ها هراسی نداشته باشید. الگو های سنتی را رها کرده و شیوه ی خاص خود در ابراز احساسات را پی بگیرید.

تعبیر خواب آب ریختن در گورستان

اگر در رویا مشاهده کنید که در حال آب ریختن در یک گورستان هستید، باید بدانید که گورستان به مسیری متوقف شده، به ماجرایی به اتمام رسیده اشاره دارد که شما تمام شدن آن را نپذیرفته اید. این ماجرا می تواند مربوط به دوره ی تحصیلی نیمه تمام و شکست خورده ای اشاره داشته باشد. می تواند به شکست شما در یک شغل خاص اشاره داشته باشد. اتفاقی که اخیرا در زندگی بیداری افتاده و تاثیر بدی را بر شما گذاشته است.

 این رویا نشان می دهد که هنوز این مساله را نپذیرفته اید. شما هنوز هم نیروی روانی خود را بر روی موضوعی از دست رفته متمرکز کرده اید. شاید لازم باشد تا درباره ی انگیزه ها و آرزو های خود تفکر بیشتری کرده و اجازه ندهید که دوره های به اتمام رسیده بیش از این انرژی شما را تحلیل برند.

در مجموع می توان گفت که آب ریختن به توجه و تلاش برای زنده کردن یک جریان یا موقعیت صحبت می کند. آب در تعبیر خواب روانشناسی به بخش زیادی از ناخودآگاه و درونیات شما اشاره داشته باشد. شما در درون خود نیروی قوی و تاثیر گذاری دارید که همواره و حتی در سرد ترین روز های زندگی نیز ایده ای برای تاثیر گذاری و پیشرفت دارد. شما می توانید انتخاب کنید که این انرژی را صرف چه جریان و اتفاقی کنید. این تاثیر گذاری جهت زندگی شما را شکل خواهد داد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...