تعبیر خواب آب خنک

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آب خنک

آب خنک در خواب سمبل آسایش و آسودگیست. بسیار مهم است که آب خنک را به چه شکل و در چه ابعادی مشاهده می کنید و در هنگام دیدن این سمبل، چه احساسی نسبت به آن دارید.

آب خنک میتواند به آنچه مطلوب افکار و اهداف شماست اشاره داشته باشد. زمانی که خود را در برکه یا استخری با آب خنک مشاهده می کنید، این خواب به پیش زمینه ی ذهنی شما از احساس امنیت و آرامش اشاره دارد.

این خواب می تواند نشان دهنده ی فردی باید که نسبت به شرایط جدید کاملا مطمئن بوده و متوجه هیچ خطر یا اشتباهی نیست. در هنگام دیدن این خواب تحلیل شما از سمبل ها و اتفاقات دیگر خواب بسیار اهمیت دارد.

آب در تعبیر خواب روانشناسی سمبل احساسات است. پس با دیدن سمبل آب خنک به بررسی این موضوع بپردازید که کدام دسته از افکار یا شرایط جدید در زندگی شما دارای وجوه اشتراکی با سمبل آب خنک است.

شنا در آب خنک در حجم وسیع به تلاش ذهنی شما برای یافتن وضعیت مطلوب اشاره دارد. این خواب فردی را نشان میدهد که با چالش های ذهنی درباره ی کیفیات آرامش و فلسفه ی خوشبختی در زندگی رو به رو می باشد.

خوردن آب خنک در خواب به میل و اشتیاق شما برای کسب آرامش روانی اشاره دارد. ناخودآگاه شما بسیار مشتاق است تا با فاصله گرفتن از فضاها و افکار تنش اور، به روحیات و احساسات خود توجه بیشتری داشته باشید. با دیدن این خواب توجه داشته باشید که چه کار ها یا فعالیت هایی آرامش و شادی درونی بیشتری را برای شما فراهم می آورد.

مشاهده ی ماهی های قرمز در آب خنک، به میل درونی شما برای کسب تجارب سرگرم کننده و مشغولیت به فعالیت های فرح بخش و آموزنده و مفید اشاره دارد.

دیدن سمبل های منفی و استرس آور در کنار سمبل آب به نگرانی های شما در رابطه با مسائل و اتفاقاتی اشاره دارد که در زندگی واقعی درگیر آن ها هستید. هر چند این اتفاقات و افکار از پایه غلط باشند؛ این خواب نشان دهنده ی آن است که عدم کنترل شما بر این افکار زائد، آرامش روانی شما را تهدید میکند.

دیدن سمبل آب خنک در کنار دماسنج نشان دهنده ی چالش ذهنی شما برای کشف حد مطلوب و معقول در زمینه های احساسی و دوری جستن از افکار تنش آور در زمینه های مختلف زندگی تان است. در واقع این خواب، فردی حساس و نکته بین را نشان می دهد که درباره ی میزان بهره گیری خود از خوشی ها و حالات مطلوب دچار شک بوده و خود را درگیر چالش های اینچنینی کرده است.

اگر در خواب سعی داشته باشید که با آب خنک، التهابات یا زخم های خود را تسکین بخشید، این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما در رابطه با تاثیر فضای فکری سالم و روحیات صلح جویانه در تسکن ناراحتی های روانی است. این خواب از شما می خواهد تا با پرداختن به احساسات واقعی خود و پیگیری آنچه که شادی را در وجود شما زنده خواهد کرد، اتفاقات و تجربیات تلخ را پشت سر بگذارید. در واقع با توسل به احساسات غنی درونتان، در مقابل تاثیر منفی زخم های روحی و روانی مقاومت کنید.

دیدن سمبل آب خنک اما گل آلود به موقعیتی در ظاهرمناسب اما غیر قابل اطمینان اشاره دارد. گل آلود بودن، جلوی دیده شدن محتویات احساسات و نتیجه ی افکاری که در حال حاضر درگیر آن ها هستید را می گیرد. ممکن است در حال کشف و واکاوی طرز فکری جدید باشید که در حقیقت شناخت کاملی از آن دارید و در هنگام عملی کردن آن به نوعی احساس ناامنی و تنش دچار شوید.

دیدن سمبل آب خنک در کنار دماسنج نشان دهنده ی چالش ذهنی شما برای کشف حد مطلوب و معقول در زمینه های احساسی و دوری جستن از افکار تنش آور در زمینه های مختلف زندگی تان است. در واقع این خواب فردی حساس و نکته بین را نشان میدهد که درباره ی میزان بهره گیری خود از خوشی ها و حالات مطولب درگیر شده و خود را در چالش های اینچینینی گرفتار می بیند.

اگر در خواب سعی داشته باید که با آب خنک، التهابات یا زخم های خود را تسکین بخشید، این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما در رابطه با تاثیر فضای فکری سالم و روحیات صلح جویانه در تسکین ناراحتی های روانی است. این خواب از شما میخواهد تا با پرداختن به احساسات واقعی خود و پیگیری انچه که شادی را در وجود شما زنده خواهد کرد، اتفاقا و تجربیات تلخ را پشت سر بگذارید. در واقع با توسل به احساسات غنی درونتان، در مقابل تاثیر منفی زخم های روحی و روانی مقاومت کنید.

دیدن سمبل آب خنک اما گل آلود به موقعیتی در ظاهر مناسب اما غیر قابل اطمینان اشاره دارد. گل آلود بودنن، جلوی دیده شدن محتویات احساسات و نتیجه ی افکاری که در حال حاضر درگیر آن ها هستید را می گیرد. ممکن است در حال کشف و واکاوی طرز فکری جدید باشید که در حقیقت شناخت کاملی از آن ندارید و در هنگام عملی کردن آن به نوعی احساس ناامنی و تنش دچار شوید.

اگر در خواب در حال شستن پاهای خود در آب خنک باشید این خواب به تلاش شما برای بازیابی روحیه ای اشاره دارد که شما را تشویق به حرکت و تلاش و پویایی میکرده است.

ممکن است در حال حاضر و در زندگی بیداری، مشکلات یا افکار منفی، شما را منفعل و ناامید کرده باشد. این خواب یادآر این معناست ه با توجه به خود و زدودن افکار منفی که بی ریشه هستند خواهید توانست انگیزه ی خود را بازیابی کنید.

اگر در خواب احساس کنید که در حال غرق شدن در آب خنک هستید، این خواب به استرس شم در هنگام مواجهه با احساسات واقعی تان اشاره دارد. ممکن است در حال حاضر، طرز فکر شما به گونه ای باشد که از هر گونه توجه به احساساتتان بیزار باشید و این مقوله در نظر شما منفی و مردود باشد. این عدم توجه می تواند به شکل غرق شدن در آب خنک ظاه شود. این خواب فردی را نشان میدهد که مهارت بهره گیری مثبت از افکار مثبت را نداشته و از این رو آن ها را به منزله ی پدیده ای مردود و تنش آور در نظر می گیرد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...