تعبیر خواب مار 3

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب مار 3

کادوسه یا علامت پزشکی، تصویر دو مار است که به دور یک محور قائم پیچیده اند. نصب این علامت بر روی هر چیزی مشخص کننده ی ارتباط آن با دنیای پزشکی است. اعتقاد کلی بر این است که دو مار نشانه ی تعادل و تقارن است. یک مار نماینده ی علوم تجربی و طبیعی و مار دیگر نماد فضیلت اخلاقی و نیروی معنوی. برخی تنها به جنبه ی علمی فن پزشکی توجه داشته و برای جنبه ی اخلاق به عنوان لازمه ی درمان گری اهمیت قائل نیستند. بنابراین تنها یک مار را به تصویر می کشند. چنان که در نماد سازمان جهانی بهداشت نیز چنین است.

در مورد ریشه ی آرم مار به عنوان سمبل داروخانه، دو اسطوره ی یونانی وجود دارد. داستان نخست این است که روزی اسکولاپ، پسر آپولو، سرگرم درمان مردی به نام گلائوکس بود که زئوس او را با آذرخشی از پای درآورده بود. ماری به اتاق او خزید واسکولاپ مار را با عصایش کشت. مار دیگری به درون اتاق آمد و گیاهانی در دهان مار مرده نهاد و او را زنده کرد. سپس گلائوکس از همان گیاه برای زنده کردن مار مرده بهره گرفت. از آن پس مار نماد داروخانه و پزشکی شد. داستان دیگری نیز هست که در افسانه های کهن یونان باستان مار نماد تندرستی بوده است. مار بود که شهر رم را از بیماری طاعون نجات داد و به پاس این کارِ او، در سر راهش جام شرابی نهادند تا از آن بنوشد و از آن پس مار نماد بهداشت و نماد داروخانه ها شد.

از زهر این حیوان برای مصارف دارویی استفاده می کردند، هنوز هم روی داروخانه ها تصویری است از یک جام و ماری که زهرش را در این جام می ریزد. از روغن مار برای درمان درد های عضلانی و استخوانی استفاده می کردند. در مناطقی که مار زیاد بوده، برخی بیماری ها وجود نداشته و بالعکس در اماکنی که مار نبوده، این گونه بیماری ها شیوع داشته است. بنابراین برخی داشتن و نگهداری مار را نشانه ی سلامت می دانستند و به افرادی که زیاد دچار امراض می شدند بی مار(بیمار) می گفتند. گفته می شود ایرانیان باستان مار را نشانه ی زندگی و سلامتی می دانستند و جام را نشانه ی دوستی. آن ها در جام ها و مراسم، شربت را در جامی می ریختند و به نشانه ی سلامتی می نوشیدند.

نماد در لغت به معنی ظاهر شدن، نمایان گردیدن، اظهار و وانمود کردن است. به نظر یونگ یک سمبل بهترین امکان توصیف از حقیقتی ناشناخته است که غیرقابل درک به نظر می رسد، بنابراین به وسیله ی بیان نمادین امکان تفسیر و روشن شدن می یابد. نماد ها عمری به درازای تاریخ دارند. یکی از نماد های مهم نماد کادوسه است. این حیوان نماد جاودانگی ونامیرایی است، چراکه همچون خط نه شروعی دارد و نه پایانی و احساس می شود که دو سر و در بی نهایت مادی ادامه دارد.

مار در میترائیسم جایگاه ویژه ای دارد. این عنصر و حتی خود عصای کادوسه در اساطیر ایران باستان ودر آیین میترا دیده می شود. نفوذ باور های مهری ایران زمین در یونان باستان بود که موجب شد تا آسکلپیوس، ایزد پزشکی و درمان در اسطوره های یونان باستان برای این که فرمان روایی خود را در گستره ی دارو ودرمان بر زمین همواره حفظ کند چوب دست مهری را که ماری بر آن تابیده است، در دست گرفت. وی فرزند آپولون خدای هنر بوده است، انسان های بیمار را درمان می کرد وبه جرم زنده کردن مرده توسط زئوس، بزرگ خاندان خدایان، به قتل رسید.آسکلپیوس مورد بیشترین پرستش در میان ایزدان قرار گرفت چنان که او را برابر با خورشید می دانستند. هم چنین دخترش هیژی که واژه ی "Hygiene" یا بهداشت از نام او سرچشمه گرفته است و دو دختر دیگرش مدیترینه و پاناسئا که به ترتیب نمایان گر نیروهای بهداشت، پزشکی و درمان درد ها هستند به همراه مار تصویر می شوند. توجه به مار و وجوه چندگانه ی آن از موارد قابل توجه اساطیر است.

مار نماد بی وفایی، پلیدی، تجدید حیات، حیله گری، خیانت، دو جنسی بودن (هم نر وهم ماده بودن)، شیطان و نیروهای متضاد می باشد. در زبان فارسی مار دو معنی متضاد دارد:1- ریشه ی آن با مردن یکی است. 2- معنی دوم مار، ماده ی اولیه است و مارستان از قول کتاب الملل والنحل شهرستانی، ریشه و بن و آغاز آفرینش معنی شده است. لیکن در زبان فارسی معنی مرگ و نیستی را از دست داده ولی پیوند آن با زندگی در نگاه ها و نقش های بازمانده از دوران باستان، به خصوص در نماد دارو ودرمان بر جا مانده است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...