تعبیر خواب جوجه تیغی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب جوجه تیغی

حیوانات در خواب ظاهر می شوند تا ما را متوجه غرایز طبیعی خودمان کنند. برای درک دلیل حضور جوجه تیغی در خواب نیز باید طبیعت و نقش جوجه تیغی در فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار داد.

جوجه تیغی به واسطه ی فیزیک بدنی خود به عنوان تهدید شناخته شده است. البته ظهور این حیوان در خواب، به این معنا نیست که شما در معرض یک خطر یا تهدید قرار گرفته اید و بنا است که اتفاق ناگواری برای شما رخ دهد. بلکه این خواب از شما می خواهد تا متوجه رفتار های دفاعی خود برای دور کردن انسان هایی که علاقه ای به آن ها ندارید باشید. ممکن است در این زمان، رفتاری محافظه کارانه پیش گرفته باشید.

بسیار اهمیت دارد که در خواب خود، جوجه تیغی را به چه شکل و در چه موقعیتی مشاهده می کنید. اگر در خواب مشاهده کنید که جوجه رنگی قصد آزار رساندن به شما را دارد یا از دیدن آن نوعی احساس انزجار به شما دست دهد، این خواب به نگرانی شما درباره ی انسان های محافظه کاری که در اطراف خود مشاهده می کنید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این غریزه ی درونی را شناخته و مورد مطالعه قرار دهید و به کنترل و تربیت آن در درون خود بپردازید. همچنین اجازه ندهید که افراط در بروز این غریزه، باعث فاصله گرفتن دیگران از شما شود.

اگر در خواب، مشاهده کنید که یک جوجه تیغی در حال زاد و ولد است، باید بدانید که این خواب، اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری و در طول روز ها یا ماه های اخیر بر دوش خود احساس می کنید. لازم است تا ماهیت این مسئولیت های جدید را شناخته و از درایت و محافظه کاری خود در جهتی مثبت استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش منافع خود در زمینه های مختلف زندگی بپردازید.

اگر در خواب با یک جوجه تیغی مرده رو به رو شوید، باید بدانید که مرگ در تعبیر خواب روان شناسی، نشان دهنده ی توقف و انفعال است. ممکن است در این زمان احساس کنید که قدرت دفاعی شما در مقابل دیگران کمرنگ شده است یا قادر به محافظت از افکار و نیات خود نیستید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس فقدان درونی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.

اگر در خواب مشاهده کنید که فرد دیگری به شما جوجه تیغی هدیه می دهد، باید بدانید که دیگران، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند و این خواب نشان دهنده ی یک مهارت روانی مرتبط با غریزه ی جوجه تیغی است که در خود دست کم گرفته اید. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

شما هم اکنون در حال شناخت مکانیزم دفاعی خود در مقابل افکار و عقایدی هستید که در حال تحمیل شدن به شما هستند. در واقع حمله همیشه به صورت فیزیکی صورت نمی گیرید. هر روزه، اخبار و محیط های مختلفی که در معرض آن ها قرار می گیریم، به افکار ما حمله کرده و دیدگاه های مختلف ما را به چالش می کشند. حمله هایی که می توانند آرامش و ثبات روانی مان را مختل کنند. خوابی با موضوع جوجه تیغی از شما می خواهد تا غریزه ی مرتبط با جوجه تیغی و حالت دفاعی او را شناخته، و از عقاید شخصی و آرامش روانی خود مراقبت کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...