تعبیر خواب هدهد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب هدهد

حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. برای درک مفهوم حیوانات و پرندگانی که در خواب ظاهر می شوند، لازم است که به نقش آن ها در شکل گیری فرهنگ و ادبیات و عقاید مختلف توجه داشته باشیم. هدهد در سمبل شناسی، با مفهوم مژدگانی و پیغام خوش مرتبط می باشد. همچنین هدهد، یادآور شخصیت حضرت سلیمان و فرمان روایی او می باشد.

انسان تنها موجودی است که می تواند غرایز درونی خود را شناخته و به تربیت و کنترل آن ها بپردازد. شمایل حیوانی که در خواب مشاهده می کنیم و واکنشی که در هنگام دیدن او از خود نشان می دهیم، تعیین کننده ی میزان درک و شناخت ما نسبت به آن غریزه ی خاص خواهد بود.

هدهد می تواند به میل درونی انسان برای دریافت اخبار خوب و نتیجه های مثبت مرتبط باشد. در واقع هر حرکتی که در زندگی بیداری انجام می دهیم، می تواند در راستای رسیدن به یک پاداش یا یک نتیجه ی مثبت جدید باشد. حال این که پرنده ی هدهد، با مفهوم پایه تر و عمیق تر پرنده، یعنی میل درونی انسان برای کسب آزادی مرتبط است.

در اینجا به داستان حضرت سلیمان و نقش هدهد مراجعه می کنیم. هدهد پرنده ای بود که نوعی نقش ارتباطی را ایفا می کند و در واقع انسان ها را متوجه آن چه که وجود دارد اما صرفا از نظر او پنهان است می نماید. هدهد همان غریزه ای است که ما را تشویق می کند تا به محدوده های جدیدی از زندگی خود سفر کرده و به درک ناشناخته ها بپردازیم. جالب اینجاست که سفر در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم تغییر و تحول و میل درونی فرد برای ایجاد تغییرات در زندگی مرتبط می باشد.

تعبیر خواب هدهد سفید: رنگ سفید در تعبیر خواب، با مفهوم روشنی و صلح و واضح بودن مرتبط است. این خواب به درک روشن شما از این غریزه و نیازی که در خود برای ایجاد تغییرات و درک مفاهیم جدید زندگی احساس می کنید اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و برای درک ناشناخته ها حرکت کنید. مطمئنا دنیا و ماهیت آن بسیار بزرگ تر و پیچیده تر از آن چه است که تا به امروز در زندگی خود قادر به درک آن بوده اید. هم اکنون زمانی است که نیازمند چیز هایی وراتر از ادراکات خود تا به امروز هستید.

تعبیر خواب هدهد گرفتن: اگر در خواب، هدهدی را گرفته و در فقط نگه دارید، این خواب می تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که شما در حال حبس کردن و سرپوش گذاشتن بر روی توانایی های خود هستید. توانایی ها یا استعداد هایی که بروز آن ها می تواند برای شما منافع بیشتری در بر داشته و باعث گسترش زمینه های مختلف زندگی شما شود. این خواب از شما می خواهد تا دلیل این محافظ کاری یا این سرپوش گذاشتن را شناخته و به خود اجازه ی ریسک کردن و سفر کردن را بدهید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...