تعبیر خواب مار 1

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب مار 1

در تعبیر خواب عامه پسند و رایج ، مار به عنوان یک دشمن خطرناک شناخته شده است . در تعبیر خواب عامه پسند اینطور به نظر می رسد که این دشمنی اجتناب ناپذیر بوده و در هر صورت آسیبی را متوجه فرد می سازد .

این مطلب به تعبیر خواب روانشناسی مار میپردازد .

مار در خواب ، سمبلی بسیار رایج و شناخته شده است و ممکن است بار ها ، این سمبل را در خواب های خود ، با اشکال و رنگ های مختلف دیده باشید .

بر اساس روانشناسی فروید ، مار با مردانگی و افکار شما درباره ی مرد و امیال مردانه مرتبط است .

این خواب میتواند نشان از بدبینی یا عدم شناخت شما نسبت به مردان و امیالشان باشد .

مار میتواند نشان از تغییر شکل یافتن و اصطلاحا پوست انداختن یک مشکل ، گره فکری یا انرژی خاص باشد .

مار در بیشتر موارد با نوعی حالت اخطار همراه است . مخصوصا هنگامی که مشاهده ی آن در خواب شما را دچار تشویش و نگرانی میکند .

تعبیر خواب نیش خوردن یا تعقیب شدن توسط مار

این خواب به احساس ترس و اخطاری که در شما شکل گرفته اشاره دارد . این خواب نشان دهنده ی بی اعتمادی ، بدبینی و بیزاری شما نسبت به شخص یا موضوعی است که در حال حاضر ، و در زندگی بیداری ، ذهن شما را به خود مشغول داشته است .

اگر در خواب یک مار شما را تعقیب کند و شما سعی کنید از دستش فرار کنید ، نشان دهنده ی فرد یا تفکری است که در برابر آن احساس انزجار ، بی اعتمادی و ترس دارید . ممکن است در زندگی بیداری احساس کنید که فرد یا افرادی با شما دشمنی دارند و با فکر کردن به این موضوع بی دلیل خود را دچار نگرانی و اضطراب کنید . فرار کردن نشان دهنده ی بیزاری شما از رو به رو شدن ، شناخت و مبارزه ی با این موضوع است .

مار میتواند سمبل فردی باشد که احساس میکنید برای شما تهدید محسوب می شود و یا قصد دارد به شما آسیب برساند .

ممکن است احساس کنید که فرد یا طرز تفکر خاصی سلامت روحی و جسمی شما را سلب کرده و این احساس بدبینی و ناراحتی ، به شکل سمبل مار در خواب ظاهر شود .

اگر در خواب ماری را ببینید که در حال خوردن دم خودش است ، این خواب به دیدگاه شما درباره ی فلسفه ی مرگ و زندگی میپردازد . اوروبروس نمادی است که در آیین های مختلفی دیده میشود که به کیمیا گری مربوط است . این نماد یک مار است که دم خودش را میخورد (یک حلقه تشکیل میشود ) که نشان دهنده ی چرخه ی زندگی_مرگ _ زندگی دوباره است و به جاودانگی می رسد .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...