تعبیر خواب سگ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعیر خواب سگ

سگ غالبا سمبل دوستی وفادارانه، کمک، همدلی و صمیمیت است. اگر در خواب خود، با یک سگ سیاه رو به رو شوید، باید توجه داشته باشید که رنگ سیاه سمبل ناشناختگی و بخشی از شخصیت دوست یا فرد مورد اعتمادتان است که برای شما ناشناخته مانده و هم اکنون در حال واکاوی و کشف آن هستید.

دیدن بولداگ که نوعی سگ قوی هیکل است سمبل نیرویی محافظ در زندگی شماست که به شما احساس امنیت را القا میکند.

سگ میتواند سمبل شهود و سخاوت در شخصیت شما باید. ویژگی های مرتبط با این سمبل شما را قادر میسازد تا خود را به شکلی قدرتمند و پسندیده ابراز کرده و زمینه های رشد و پیشرفت خود را فراهم آورید.

اگر به طور متناوب با خواب هایی در مورد سگ مواجه شوید، این خواب ها یادآور توانایی هایی در مورد خودتان است که ممکن است متوجه آن ها نشده و یا آن ها را نادیده گرفته باشید.

اگر در خواب سگی هار را مشاهده کنید که در حال رشد کردن و قدرت گرفتن است، این خواب نشان از درگیری های درونی شما دربار ی خصایل و رفتار های مرتبط به سمبل سگ است. این خواب همچنین ممکن است احساس خیانت و عدم اعتمادی که در شما شکل گرفته است را بر ملا سازد.

دیدن سگ مریض در خواب، میتواند نشان دهنده ی یک دوستی و صمیمیت در زندگی بیداری باشد که در حال نادیده گرفته شدن است.

اگر در خواب سگی را در حال مردن ببینید، نشان از احساس بد شما در رابطه با از دست دادن یک دوست خوب، یا بخشی از غرایزتان درباره ی صفات مربوط به سمبل سگ است.

اگر در خواب مشغول غذا دادن به یک سگ باشید، این خواب سمبل یکی از توانایی ها یا استعداد های قدیمی تان است که بهتر است در این زمان به سراغشان رفته و از آن ها برای رو به رو شدن با چالش های فعلی استفاده کنید.

این خواب همچنین میتواند نشان دهنده ی این معنا باشد که بهتر است زمان و تلاش بیشتری را صرف ارتقای دوستی و صمیمیت کنید.

اگر در خواب یک توله سگ را مشاهده کنید و از داشتن آن خوشحال باشید، این خواب به اشتیاق شما برای پرورش توانایی هایی اشاره دارد که به تازگی در خودتان کشف کرده اید.

اگر در خواب مشاهده کنید که سگی از شما گریزان و فراری است و قادر نیستید اعتماد آن سگ را جلب کنید، نشان دهنده ی ناراحتی تان در رابطه با دوستان یا افرادی است که در زندگی واقعی از شما فاصله گرفته و دور شده اند و احساس میکنید که توانایی ایجاد روابط جدید با آن ها را ندارید.

اگر در خواب مشغول دنبال کردن و تعقیب یک سگ باشید، این خواب نشان دهنده ی امید شما به وفاداری و صداقت افرادیست که در کنار شما و در زندگی بیداری حضور دارند.

شنیدن صدای پارس سگ در خواب، میتواند سمبل افرادی باشد که در اطراف شما با پرخاشگری و ایرادگیری، افکار شما را مشوش و ناراحت ساخته اند. ممکن است احساس کنید که بهتر است به جای درگیری یا سازش کاری با این افراد، روابط تان را با این افراد خاص به کلی قطع کنید. پارس کردن سمبل آن احساس انزجار و ناراحتیست.

اگر در خواب مشاهده کنید که سگی پای شما را گاز گرفته، این خواب نشان از احساس ناخوشایندی دارد که در رابطه با توانایی های خود پیدا کرده اید. ممکن است احساس کنید که توانایی برخورد با چالش های مهم زندگی و امکان پیشرفت را از دست داده اید.

ممکن است از برخورد با وضعیت و چالش های جدید بیزار و منزجر باشید و یا مایل نباشید که برای رسیدن به اهدافتان با مشکلات مبارزه کنید.

اگر در خواب در حال خریدن یک سگ باشید، این خواب به نیاز درونی شما برای داشتن دوستانی همدل و همراه اشاره دارد. ممکن است در این زمان احساس تنهایی بر شما غلبه یافته باشد و علاقه داشته باشید که عضو یک گروه دوستی باشید.

اگر در خواب یک سگ مشغول راهنمایی و نشان دادن راه به شما باشد، این خواب نشان دهنده ی احساس عدم توانایی ایست که در خود احساس می کنید. ممکن است توانایی عبور از موقعیت چالش برانگیز را در خود نبینید و نیازمند کمکی از جانب دیگران باشید.

اگر در خواب مشاهده کنید که یک سگ را به حمام برده اید، این خواب به توانایی شما برای رشد و پرورش یک موضوع، فکر یا استعداد اشاره دارد. همچنین به وفاداری، سخاوت و محبتی که در وجود شماست و از آن غافل شده اید اشاره دارد.

اگر در خواب مشغول پوشاندن سگ با لباس باشید، نشان دهنده ی این معناست که قصد دارید برخی رفتار ها و عادات شخصیتی خود را از دیگران مخفی کنید. در واقع به اندیشه ها و احساسات واقعیتان اعتقاد ندارید.

اگر در خواب مشاهده کنید سگی در اطراف شما به صورت دایره ای و دورانی در حال دویدن است؛ این خواب به احساس شما درباره ی انجام کاری بیهوده و درجا زدن در یک موقعیت بی ثمر اشاره دارد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...