تعبیر خواب پرنده ی هما

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب پرنده ی هما

حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. پرندگان در خواب می توانند به غریزه ی فرد برای کسب آزادی و تجربه ی بیشتر در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. غرایز مانند دو روی یکی سکه هستند. اگر آن ها را شناخته و به درستی کنترل و تربیت کنیم، به نفع ما خواهند بود و اگر کنترل آن ها را از دست بدهیم، صرفا منافع ما در زمینه های مختلف زندگی را به خطر خواهند انداخت.

پرنده ی هما از دیر باز و در فرهنگ عمومی، به عنوان نوید بخش شانس و خوشبختی شناخته شده است. اما دیدن این پرنده در خواب، نشان دهنده ی وقوع یک اتفاق مثبت در آینده ی نزدیک یا دور نیست. بلکه نشان دهنده ی قدرتی درونی است که هم اکنون متوجه آن نیستید یا آن را در زندگی بیداری دست کم گرفته اید.

نکته ی مهمی که در پیگیری اهداف مختلف در جریان زندگی به ما کمک دهنده خواهد بود، کنار گذاشتن ترس هایی است که از وقوع اتفاقات خارج از اراده در ما وجود دارد و این موضوع به قدرت فکری ما برمیگردد که نسبت به نتیجه ی امور، چه دیدگاه ذهنی ای داریم.

 زمانی که با باور خوش شانس بودن پروژه ای را شروع کنیم، با قدرت بیشتری مسیر خود را طی کرده و در برابر افکاری که ما را دلسرد و بدبین می کنند، با قدرت بیشتری عمل خواهیم کرد.

تعبیر خواب همای سعادت: این خواب می تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که نسبت به تاثیر روانی خود بر دیگر انسان ها و احساسی که می توانید در دیگران ایجاد کنید به خودتان اطمینان داشته و اجازه ندهید که در شما احساس فقدان ایجاد شود. این خواب می تواند نشان دهنده ی احساس خوبی دارد که نسبت به افکار و نیات خود دارید.

زمانی که برای شروع یک ارتباط جدید، مطمئن هستید که نیت شما سوء نیست و قصد آسیب زدن به دیگران را ندارید، با قاطعیت وارد عمل شده و اجازه ندهید که ضعف بر شما غلبه پیدا کند.

تعبیر خواب مرغ هما: اگر در خواب، شمایلی از یک پرنده را مشاهده کنید در خواب این احساس به شما دست دهد که در حال دیدن پرنده ی هما هستید، این خواب می تواند به درک درونی شما از احساس آرامش و خوشبختی در زندگی اشاره داشته باشد. شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که در زمینه هایی که در شما احساس فقدان را ایجاد کرده اند دقیقا به دنبال چه چیزی هستید و مسیر شما تعیین شده است.

 این خواب از شما می خواهد تا به خلاقیت و ایده های مثبت خود، قدرت آزادی و رها شدن بدهید و از بروز افکاری که به شما کمک می کند تا به خواسته های خود نزدیک تر شوید، ترسی به خود راه ندهید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...