تعبیر خواب پرنده ی باز

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب پرنده ی باز

در تعبیر خواب روان شناسی، پرندگان و حیوانات، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور سمبلیک حیوانات را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این حیوان خاص، به کدام دسته از احساسات و غرایز درونی شما مرتبط می باشد و چگونه این غرایز در روز های اخیر و چالش های جدیدی که پیش روی خود مشاهده می کنید، شما را به خود درگیر ساخته اند.

پرنده ی باز در سمبل شناسی، با مفهوم فال نیک و نیاز درونی انسان به خوشبینی گره خورده است. پرندگان با مفهوم پرواز و آزادی و آسمان مرتبط می باشند. پرنده ای که در آسمان در حال پرواز است، در حال درک و دریافت از آینده و فرصت های پیش روی خود می باشد. نیروی روانی شما هم اکنون با توانایی های پرنده ی باز و سمبل پرواز گره خورده است.

بسیار اهمیت دارد که در طول دیدن این خواب، چه احساسی را تجربه می کنید. اگر پرنده ی باز به گونه ای در خواب شما ظاهر شود که در شما احساس ترس و نگرانی را ایجاد کند، نشان دهنده ی غریزه ای است که در شما احساس ترس و نگرانی را در زندگی بیداری ایجاد کرده و در حال سرکوب و نادیده گرفتن آن هستید. این خواب می تواند تصویرگر فردی بدبین و ناامید نسبت به آینده باشد. ممکن است شما هم اکنون قدرت مبارزه و رو به رو شدن با آینده را در خود از دست داده باشید یا احساس کنید که در مقابل تقدیر، هیچ کاری از شما ساخته نیست و همه ی اتفاقات خارج از حدود اراده ی شما در حال رخ دادن هستند.

این خواب از شما می خواهد تا به شیوه ای منطقی با این غریزه رو به رو شده و اجازه ندهید که تداوم این افکار منفی، موجب منفعل شدن شما در زندگی بیداری شود.

تعبیر خواب پرنده ی باز مرده: مرگ در خواب با مفهوم انفعال و توقف مرتبط می باشد. این خواب می تواند به ناامیدی درونی شما از اتمام یک احساس یا یک پروژه در زندگی بیداری مرتبط باشد. ممکن است احساس کنید که دیگر جسارت کافی برای ادامه و پیگیری اهداف خود را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا مغلوب فقدان های به وجود آمده نشده و قدرت روانی خود را دست کم نگیرید. اجازه ندهید که توقف، فرصت های بعدی پیش رو را از شما سلب کند.

تعبیر خواب غذا دادن به باز: این خواب از شما می خواهد تا پرنده ی باز و غریزه ی مرتبط به باز که در شما وجود دارد را شناخته و به تقویت آن بپردازید. استعدادی که در کنترل و شناخت این غریزه در خود سراغ دارید را شناخته و به تقویت و توجه روزانه به آن بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا مهارت های خود در زمینه های مختلف زندگی که برای شما از اهمیت بالایی برخوردار هستند را شناخته و گسترش دهید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...