تعبیر خواب کور شدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب کور شدن

بسیار اتفاق می افتد که در خواب احساس کنیم که یکی از اعضای بدن ما یا دیگران دچار مشکلات فیزیکی شده است و پس از بیداری شدن دچار این اضطراب شویم که ممکن است برای بدن ما اتفاق بدی رخ دهد. در این حالت باید بدانید که بدن ما زمانی که در خواب ظاهر می شود، اشاره به بدن فیزیکی نداشته و نشان دهنده ی وضعیت روانی ما می باشد. هر عضو بدن می تواند نشان دهنده ی دسته ای از ویژگی ها و قدرت ها روانی باشد. خوابی با موضوع کور شدن، با سمبل هایی مثل چشم و دیدن مرتبط می باشد. چشم در تعبیر خواب روان شناسی، می تواند به قدرت درک شما از مسائل اشاره داشته باشد. نه آن چه که از ظاهر مسائل درک می شود بلکه آن چه که در مفهوم و پشت پرده ی اتفاقات نهفته است.

زمانی که در خواب احساس می کنید که بر اثر حادثه ای کور شده اید، نشان دهنده ی ضعف و فقدانی است که در روز های اخیر و در مورد قدرت های روانی خود احساس می کنید و ممکن است باعث شده باشد تا نسبت به توانایی های خود دچار تردید شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا دلیل این احساس ضعف و خود کم بینی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند. این اتفاق می تواند صرفا در اثر یک تنش عصبی که ممکن است در نگاه اول به سادگی از کنار آن گذشته باشید رخ داده باشد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که در روز ها یا ماه های اخیر، وقوع چه اتفاقی باعث از بین بردن احساس اعتماد به نفس شما شده است؟ چگونه می توانید این احساس منفی را در خود شناخته و برطرف کنید؟ در هر صورت خوابی با موضوع کور شدن نشان می دهد که این احساس منفی، در حال از بین بردن قوای روانی شما می باشد و لازم است تا با آن شجاعانه رو به رو شوید.

همچنین ممکن است در خواب خود، دیگرانی را مشاهده کنید که کور شده اند در حالی که این افراد در دنیای واقعی چشم های سالمی دارند. در این حالت باید بدانید که تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند و حضور آن ها در خواب به صورت سمبلیک می باشد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس یا فکری را در شما زنده می کند و شما را به یاد کدام دسته از افکار و روحیاتتان می اندازد. این خواب نشان می دهد که شما در ویژگی های مرتبط با این شخصیت در خود، دچار نوعی احساس فقدان یا ضعف شده اید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که این شخص، چه ارتباطی با چالش ها و پرسش های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟ شخصیت این فرد چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش هایی شود که هم اکنون با آن ها رو به رو هستید؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...