تعبیر خواب سرما خوردن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب سرما خوردن

مریضی هایی که در خواب تجربه می کنیم، نشان دهنده ی مشکلاتی هستند که در اخلاق و روان و فکر خود احساس می کنیم و باعث ایجاد نوعی ضعف رفتاری در ما شده است. ممکن است هم اکنون احساس کنید که نیازمند دریافت راهنمایی یا مشاوره هستید یا نیاز مند هستید تا از لحاظ روانی به دیگران تکیه کنید. همان طور که در زندگی بیداری، هنگامی که دچار سرماخوردگی می شویم، قوای بدنی خود را از دست می دهیم.

تفاوتی ندارد که در خواب شما، چه کسی دچار سرماخوردگی شده است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که دیدن این فرد خاص، چه احساس یا خاطره ای را در شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد به یاد می آورید، به شما می گوید که هم اکنون در کدام جنبه ی شخصیتی خود احساس ضعف می کنید.

تعبیر خواب سرما خوردن مرده: مردگان در خواب، اشاره به ابعادی از شخصیت ما دارند که احساس می کنیم آن ها را کنار گذاشته ایم اما در حقیقت همچنان در ما زنده و به طور مستقیم در حال تاثیر گذاری بر ما می باشند. مانند عادات و ارزش های فراموش شده. زمانی که در خواب، مرده ای را مشاهده می کنید که دچار سرماخوردگی شده است، باید بدانید که شما در این جنبه ی شخصیتی، دچار تزلزل و احساس ضعف شده اید. این خواب می تواند نشان دهنده ی مواجهه ی مداوم با افکار و شرایط ناامید کننده باشد. این خواب از شما می خواهد تا با این مشکل به شیوه ای منطقی رو به رو شده و از محیط هایی که احساس ناامیدی و ضعف را در شما تشدید می کنند، دوری کنید.

تعبیر خواب سرماخوردگی دیگران: همان طور که گفته شد، انسان های دیگر، جنبه های مختلف افکار  و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ایده های مختلف خود در زندگی بیداری را به یاد آورده و اجازه ندهید که ناامید شدن از این افکار و ایده ها، موجب تزلزل قوای روانی شما شود. هر زمان که از ایده یا هدف یا انگیزه ای مثبت ناامید می شود، در واقع بخشی از قوای روانی خود را منفعل کرده اید. این خواب از شما می خواهد تا دلیل بروز این احساس ناامیدی را شناخته و به تقویت روانی خود بپردازید. اجازه ندهید که تداوم این افکار منفی، موجب دست کشیدن شما از دیگر آرزو ها و انگیزه هایتان شود.

تعبیر خواب بچه ی سرما خورده: کودکانی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل جنبه هایی از شخصیت ما هستند که نیازمند مراقبت و توجه و پرورش می باشند. کودکان می توانند نشان دهنده ی اهدافی باشند که به طور مقدماتی در زندگی بیداری محقق شده اند. اگر در خواب با کودکی ناشناس رو به رو شوید، این فرد نشان دهنده ی بخشی از اهداف و قدرت های روانی شماست که آن ها را دست کم گرفته یا از ارزش واقعی اش بی اطلاع هستید.

زمانی که در خواب، کودکی را دچار بیماری سرماخوردگی مشاهده می کنید، یعنی لازم است تا این جنبه ی شخصیتی را شناخته و به تقویت و مراقبت از آن بپردازید و اجازه ندهید که بروز ناامیدی، شما را در مراحل ابتدایی پروژه های ارزشمندتان متوقف کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...