تعبیر خواب سردرد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب سردرد

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود، بدنمان را دچار مشکل یا درد احساس کنیم و پس از بیدار شدن احساس کنیم که ممکن است این مشکل به سراغ ما بیاید. خوابی با موضوع سردرد، تصویرگر بروز مشکلی در آینده نیست بلکه اشاره به چالش هایی دارد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. زمانی که در خواب خود احساس می کنید که دچار سردرد شده اید، این خواب نشان دهنده ی روانی منتقد است که دارای توقعات زیادی از خود یا دیگران می باشد. ممکن است خود را به خاطر اشتباهات و کار هایی که انجام داده اید به شدت زیر سوال برده و از خود انتظارات غیر منطقی داشته باشید.

این خواب از شما می خواهد تا به نوعی صلح درونی رسیده و اجازه ندهید که عجله کردن یا داشتن توقعات نا بجا، شما را از رسیدن به خواسته ها و اهدافتان باز دارد. تفاوتی ندارد که در خواب شما، چه کسی دچار سردرد شده باشد. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل بخشی از شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که این فرد برای شما تداعی کننده ی چه احساساتی است یا روحیات و اخلاق او چه اشتراکاتی با شما دارد؟ از طرفی او چگونه با چالش های فعلی شما در زندگی بیداری مرتبط می باشد؟

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی که در بیداری فوت کرده است در خواب از مشکل سردرد رنج می برد، باید بدانید که حضور این شخص به صورت سمبلیک بوده و اشاره به عادت ها و رفتار های فراموش شده ی شما در زندگی بیداری می باشد. در واقع این خواب نشان می دهد که شما نه تنها این عادت ها را کنار نگذاشته اید بلکه همچنان در شما زنده و اثر گذار می باشند و به طور غیر مستقیم در حال تاثیر گذاری بر رفتار ها و تصمیم های روزمره ی شما می باشند.

 این خواب نشان می دهد که شما در ناخودآگاه خود در حال قضاوت و سرزنش این بعد شخصیتی خود هستید یا ممکن است خود را به خاطر رفتار ها و عقایدی که در گذشته داشته اید به طور مدام نکوهش کنید. توجه داشته باشید که این شخص، برای شما یادآور کدام دوره از زندگی تان می باشد و چه خاطراتی با او داشته اید؟ از طرفی در آن دوره ی خاص، صاحب چه عقاید یا افکاری بوده اید؟ چرا احساس می کنید که باید خود را به خاطر این عقاید نکوهش کنید یا وجود آن ها را ذهن خود سرکوب کنید؟

 این خواب از شما می خواهد تا به شیوه ای منطقی و شجاعانه با عقاید خود رو به رو شده و خود را به خاطر داشتن افکار مختلف یا تغییر در طول زمان سرزنش نکنید بلکه بپذیرید تغییر، جزئی جدایی ناپذیر از رشد و پیشرفت می باشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...