تعبیر خواب تب کردن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب تب کردن

بیماری و مریضی در خواب، با مشکلاتی که در روان خود احساس می کنید مرتبط می باشد. همان طور که بیماری در زندگی بیداری، در اثر ضعف یا یک ویروس یا عوامل دیگر در بدن انسان ایجاد شده و او را دچار مشکلاتی می کند، دیدن بیماری در خواب نیز، اشاره به ضعفی دارد که در روان خود احساس می کنید. تب کردن می تواند نشان دهنده ی مشکلی باشد که موقتا در احوال درونی خود احساس کرده و موجب ایجاد نوعی فقدان در شما شده است. تعبیر خواب تب کردن می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که قدرت تصمیم گیری و حرکت را از شما سلب کرده و شما را متوقف ساخته است.

بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن این خواب، چه احساسی را تجربه می کنید و برای برطرف نموندن تب، چه واکنشی را از خود نشان می دهید. از طرفی، اهمیتی ندارد که در خواب شما، چه کسی دچار تب شده باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور سمبلیک دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این اشخاص، چه احساس یا فکری را در شما زنده می کنند یا برای شما یاد آور کدام دوره از زندگی و تجربیات شما می باشند. شخصیت که در خواب خود مشاهده می کنید که دچار تب شده است، قرابت نزدیکی با چالش های فعلی شما در زندگی بیداری باشد.

همان طور که در زندگی بیداری، برای مقابله با تب، از آب استفاده می شود، اگر در خواب نیز با مشکل تب کردن رو به رو شوید، باید بدانید که این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که، برای رو به رو شدن با مشکلاتی که افکار شما را مختل ساخته اند، لازم است تا به احساسات و شهود خود تکیه کنید.

اگر در حال حاضر و در زندگی بیداری، دچار چالش های عاطفی شده باشید، خوابی با موضوع تب کردن از شما می خواهد تا منطق را کنار گذاشته و اجازه دهید که احساسات، مسیر خود را پیدا کنند. ما نمی توانیم با منطق، با دلیل برخی اتفاقات یا فقدان های عاطفی رو به رو شویم و گاهی لازم است در سکوت و آرامش، تغییرات را بپذیریم و اجازه دهیم که دیگران، خودشان برای مسیر زندگی احساسی خود تصمیم گیری کنند.

این خواب می تواند به تلاش درونی شما برای پیدا کردن یک رابطه ی منطقی بین اتفاقات یا چالش هایی باشد که در زندگی بیداری برای شما مشکل ساز شده اند. این خواب از شما می خواهد تا روشن شدن حقایق، صبر کرده و اجازه ندهید که فشار روانی، موجب از بین رفتن قوای روانی یا ایجاد احساس فقدان در درون شما شوند.

اگر در خواب مشاهده کنید که فرد مرده دچار تب شده است باید بدانید که این شخص، سمبل عادات یا افکاری است که احساس می کنید که در شما متوقف شده و از بین رفته اند. این خواب از شما می خواهد تا این افکار و ابعاد فراموش شده ی شخصیت خود را شناخته و با چالش مرتبط با این عادت و عقیده در زندگی بیداری به شیوه ای منطقی رو به رو شوید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...