تعبیر خواب بیماری

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب بیماری

بیماری به ناهنجاری در بدن یا روان می گویند که به علت ناراحتی، اختلال عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجاد می گردد. بیماری در رؤیا می تواند به نوعی ناراحتی یا چالش روانی در شخص رؤیابین اشاره داشته باشد. حتی اگر در رویای خود افراد دیگر را دچار بیماری مشاهده کنید، باید بدانید که تمام انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل بخشی از شخصیت شما هستند.

این رویا نشان می دهد که ناراحتی فعلی در کدام بخش شخصیتی شما واقع شده و از طریق سمبل شناسی می توان به ریشه ی این مشکل و علت بروز آن پی برد. البته باید میان بیماری و سایر حالت های پزشکی، مانند خستگی، ضعف، کسالت و اندوه تفاوت قائل شد.

بسیار اهمیت دارد که بیماری که در رویا مشاهده می کنید، از کدام دسته از بیماری ها باشد. عامل ایجاد بیماری می تواند بیرونی (مانند باکتری، انگل، تغذیه ی ناکافی و ... ) یا درونی مانند پرکاری تیروئید، دیابت و ... باشد.

بیماری می تواند مادر زادی یا ژنتیکی باشد. بیماری تند (حاد) یا کهنه (مزمن)، واگیر دار یا ناواگیر نیز می تواند باشد. سمبل بیماری با سمبل پزشک مرتبط است. به این ترتیب اگر برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه کنید نشان دهنده ی این معناست که از درون، پذیرفته اید که باید به دنبال یک راهکار منطقی باشید. همچنان که شناخت و درمان بیماری بر عهده ی پزشک است. دیدن چنین رؤیایی می تواند هشداری از جانب ناخودآگاه شما در مورد یک سبک زندگی غلط باشد. همچنان که بسیاری از بیماری ها ناشی از سبک زندگی نادرست می باشند. مثل غذای ناسالم، استعمال دخانیات، مصرف مواد مخدر یا الکل و عدم فعالیت فیزیکی.

"بدن انسان حکم کشوری را دارد که پادشاهش قلب باشد. بدنی دچار بیماری نمی شود مگر اینکه دارو و درمانی هم برایش در نظر گرفته شده باشد و برای هر دسته ای از درد ها نوعی از دارو و درمانی وجود دارد. پس دست ها یاران و معاونان او هستند که آنچه را بخواهد نزدیک کنند یا دور سازند و بر آنچه پادشاه اشاره کند، عمل می نمایند. پاها، مرکب فرمانبردار پادشاه هستند که هر کجا که بخواهد او را نقل و انتقال می دهند. چشم ها پادشاه را به آنچه از نظرش پنهان است آگاه می کنند زیرا شاه درون سراپرده است. چیزی و کسی در سراپرده ی او راه نمی یابد مگر با اجازه ی او."

در سنت های کهن عقیده بر این است که بیماری ها همگی منشأ فکری دارند. فارغ از درست یا غلط بودن این موضوع بیماری ها در رؤیا همگی سمبلی از ناراحتی های فکری رؤیابین هستند. "برای سلطه و اقتداری که به پادشاه بدن، یعنی افکار داده اند، علاوه بر خوشی و ناخوشی که از اعوان و اعمال خود می بیند، برابر کارهایش ثواب ها و عقاب ها مقدر است، شکنجه ی او از شکنجه های ظاهری پادشاهان قهار جهان سخت تر است، ثواب او از پاداش آن ها بالاتر است، اما شکنجه ی او اندوه است و پاداش او سرور و خوشی است."

در مجموع می توان گفت، بیماری ای که در رویا درک می کنید، استعاره ای از بیماری خاصی است که در روان خود احساس می کنید. اگر درک بیماری نوعی ترس را در شما ایجاد کند، می تواند به ترس های بی پایه و غیر منطقی ای که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن مواجه هستید اشاره داشته باشد. مثل فردی که خود را دچار مشکل و ایرادات اساسی می بینید. چنین رویایی از شما می خواهد تا علت این ترس و ضعف بی پایه را شناخته و اجازه ندهید که چنین ترس هایی تداوم پیدا کرده و عملکرد شما را مختل سازند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...