تعبیر خواب آرنج

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آرنج

آرنج با سمبل دست، بازو و شانه ها مرتبط است. آرنج مانند زانو عمل کرده و حضور آن در آناتومی بدن نقس به سزایی برای پرداختن به امور روزمره دارد. از طرفی دست سمبل تاثیر گذاری و اقدام مستقیم است و  آرنج به طور غیر مستقیم بر فعالیت های شما تاثیر گذار است. هنگامی که در خواب با سمبل ارنج رو به رو می شوید، باید توجه داشته باشید که در این زمان، چالش هایی به وجود آمده که مربوط به موضوعاتی است که به طور غیر مستقیم بر قدرت تاثیر گذاری شما تاثیر گذاشته اند.

اگر در خواب احساس کنید که ایرادی در آرنج شما یا دیگران به وجود آمده است، در واقع به این معناست که ایرادی در ظاهر کار یا حرفه ی شما وجود ندارد اما مشکلاتی که به وجود آمده و منشا آن ها برای شما روشن نیست، موجب کند شدن عملکرد شما شده است. هر چه آسیب وارده به آرنج بیشتر باشد، احساس شما نسبت به مانع قوی تر است. این خواب از شما می خواهد تا منشا این محدودیت ایجاد شده را پیدا کرده و با آن مبارزه کنید. ممکن است این احساس محدودیت غیر واقعی باشد پس در این صورت بهتر است توانایی های خود را شناخته و اجازه ندهید که احساسات منفی شما را محدود کند.

اعضای بدن سمبل قوای فکری و توانایی های فردی شما برای اداره ی امور و پیشرفت در حرفه تان است و در کمتر مواردی درباره ی ویژگی های فیزیکی شما می باشد. به همین ترتیب آرنج اشاره به اهرم های انگیزه بخشی دارد که به طور غیر مستقیم به هنر یا حرفه ی شما رونق می بخشد.

اگر در دنیای واقعی و در گذشته با مشکلاتی مثل شکستگی در ناحیه ی آرنج رو به رو شده باشید، و در خواب احساس کنید که آرنج شما شکسته است، این خواب شما را به تجربیاتی که در زمان بیماری به دست آورده اید ارجاع می دهد. ممکن است که آن تجربیات بتوانند در زمان حال، در جهت گذر از چالش ها و بحران های فعلی به شما کمک کنند.

اگر در خواب به آرنج فرد دیگری چنگ زده و از آن ها کمک بخواهید، این خواب نشان از وابستگی و کمک شما از سمبل آن شخص است. آن فرد سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که در این زمان به آن ها نیاز داشته و احساس میکنید که بهتر است از رفتار های او کمک بگیرید. اگر آن فرد را در واقعیت می شناسید باید توجه داشته باشید که آن فرد در نظر شما سمبل چیست. با آمدن نام آن فرد چه ویژگی ها یا خاطراتی در ذهن شما تداعی می شود؟

آرنج می تواند نشان از اهرم فشار و قدرت مبارزه ی شما برای رو به رو شدن با مشکلات اشاره داشته باشد. همان طور که در مبارزه های فیزیکی، ضربه ی آرنج بسیار قدرتمند است. این خواب به ایده های ذهنی شما برای خارج شدن از وضعیت فشار روحی و استرس اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا به جای استفاده از روش های ساده و رایج، به روش های قوی تر که نشات گرفته از خلاقیت خودتان است متوسل شوید.

آرنج یکی از مفاصل تاثیر گذار در قدرت پرتاب است. اگر در هنگام پرتاب شیئی در خواب، احساس ضعف و درد را در آرنج خود تجربه کنید، این خواب نشان دهنده ی ضعفی است که در بیداری و در هنگام نشانه گرفتن اهداف و آرزو های خود، احساس می کنید. این خواب از شما میخواهد تا منشا این احساس ضعف را پیدا کرده و آن را برطرف کنید. ممکن است این افکار منفی در اثر بی توجهی و به مرور توسط روحی بی انگیزه ایجاد شده باشند. هر زمان که به آن توجه کرده و در جهت رفع آن ها تلاش کنید شاهد خواهید بود که ضعف ها بهبود پیدا کرده و قدرت شما برای نشانه روی اهداف و حرکت به سمت موقعیت جدید بازیابی خواهد شد.

آرنج زدن میتواند سمبل هشدار باشد همان طور که در بیداری برای آگاه کردن دیگران از نکته ای، با ضربه ی آرنج به آن ها هشدار می دهیم. فردی که در خواب به شما آرنج می زند، سمبل بخشی از شخصیت شماست که نکته ای فراموش شده را یادآور میشود. نکته ای که بهتر است در شرایط فعلی به آن توجه کنید. برای تحلیل این خواب باید توجه داشته باشید که آن فرد برای شما سمبل کدام دسته از افکار و خاطرات یا تجربیاتتان است. چه نکته ای را از این شخصیت می آموزید و کدام نکته ها درباره ی این سمبل را فراموش کرده اید.

آرنج می تواند سمبل افکاری ناشناخته باشد که به طور غیر مستقیم بر تصمیمات شما تاثیر می گذارد. در مواردی سمبل ارنج به گونه ای تاثیر گذار باعث میشود که پیشنهاد ها یا کمک هایی را پس زده و استفاده از آرنج برای پس زدن، بسیار غیر رسمی و گاها از روی کینه یا بغض است. این خواب از شما می خواهد تا علت کینه ورزی یا بیزار بودن خود از کمک های دیگران را بررسی کرده. ممکن است لازم باشد تا کینه ها و نفرت های خود را کنار گذاشته و با روی باز از کمک های دیگران بهره مند شوید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...