تعبیر خواب اندام های بدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب اندامهای بدن

بدنی که در خواب مشاهده می کنید، استعاره از وضعیت روانی شماست و مشکلاتی که در اندام های بدن خود مشاهده می کنید، نشان دهنده ی ناراحتی ها و مشکلات درونی شماست. هر یک از اعضای بدن، اشاره به یکی از توانایی های روانی ما دارند که شناخت مفهوم این اندام ها می تواند به تعبیر خواب شما کمک کند.

تعبیر خواب دست: دست در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از قدرت اثر بخشی و تاثیر گذاری است. هر ایرادی که در دست های خود مشاهده می کنید، نشان دهنده ی یکی از ایراداتی است که در قدرت اراده و تاثیر گذاری خود احساس می کنید. قطع شدن دست می تواند نشان دهده ی نوعی احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن مواجه هستید.

تعبیر خواب پا: پا به قدرت اراده ی شما در پشت سر گذاشتن مسیر زندگی، و وارد زدن به زمینه های جدید مرتبط است. مثل قدرت شما برای پیدا کردن شغل جدید، جا به جایی یا ازدواج. اگر در خواب خود پاهایی با مشکلات خاص را مشاهده کنید، به طور که در راه رفتن شما اختلال ایجاد کند، نشان دهنده ی نوعی احساس محدودیت است که در افکار خود احساس می کنید. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، از حرکت به سمت اهداف جدید باز مانده باشید. این خواب از شما می خواهد تا محدودیت های فکر خود را شناخته و برطرف کنید.

تعبیر خواب سر: سر و مغز، استعاره از افکار و سیستم اعتقادی شماست. این عضو از بدن، هنگامی که در خواب مشاهده می شود، اشاره به آن بخش از افکار شما دارد که نسبت به جنبه های دیگر قدرت بیشتری داشته و تمام تصمیمات شما تاثیر پذیرفته از آن است. به طور مثال اگر در خواب احساس کنید که در حال بیهوش شدن هستید، این خواب می تواند به احساس عدم اراده و اعتماد به نفس، یا احساس ضعف در درون شما اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این احساس ضعف را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.

تعبیر خواب چشم: چشم به قدرت درک و بینش فرد اشاره دارد. در حالت بیداری، چشم به ما کمک می کند تا ظاهر اجسام را مشاهده کنیم. چشم ها در خواب، نشان دهنده ی بینش درونی ما نسبت به ماهیت سمبل هاست. به طور مثال اگر چشم هایی زیبا و خیره کننده یا درشت را در خواب خود مشاهده کنید، نشان دهنده ی فردی با بینش هنری، یا درک بالا می باشد.

تعبیر خواب گوش: گوش می تواند به میزان کنجکاوی شما برای درک و شنیدن افکار و ایده های مختلف اشاره داشته باشد. وضعیت گوش در خواب نشان دهنده ی میزان شنونده بودن و میزان توجه شما به افکار گوناگون است. اختلالاتی که درخواب و در وضعیت گوش خود مشاهده می کنید، پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که نسبت به شنیدن افکار جدید و درک آن ها، انعطاف پذیر تر باشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...