تعبیر خواب اعضای بدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب اعضای بدن

بسیار اتفاق می افتد که اعضای بدن موضوع اصلی رؤیای ما قرار بگیرند و با اشکال و ایرادات متفاوت، توجه ما را به خود جلب کنند. بدنی که در رؤیا مشاهده می کنیم سمبلی از نیرو های روانی ما است.

 اگر مشکلی را در بدن خود مشاهده کنید، استعاره ای از یک ناراحتی یا مشکل فکری یا نقص است که در درونیات و روان خود احساس می کنید. این نقص ها می توانند صرفاً در اثر احساس محدودیت یا ترس به وجود آمده باشند.

هر یک از اعضای بدن، کار متفاوتی را انجام می دهند و نقص یا تغییری که در آن ها مشاهده می کنید اشاره به یکی از کارکرد های فکری و روانی شما دارند. نقص ها یا بیماری هایی که در خواب تجربه می کنید نشان گر ترس و نگرانی شما از ضعف های روانی به وجود آمده در زندگی بیداری هستند.

 ضعف ها یا اضطراب هایی که ممکن است در زندگی بیداری نادیده گرفته یا به آن ها توجهی نکنید. این رؤیا به شما می گوید که قادر به انکار کردن مشکلات و ناراحتی های به وجود آمده نیستید و بهتر است به فکر راه حلی برای آن باشید. شما در حال مشاهده ی ناراحتی درونی خود هستید.

در کتاب طب الرضا می خوانیم که: "بدان که جسد آدمی به منزله ی زمینی است پاکیزه که چون به آبادانیش مشغول شوی وآبیاری کنی، به طوری که در آبیاری اش افراط نکنی تا غرق شوی (به صورت باتلاق و لجنزاری درآید) و تفریط نکنی تا از کم آبی تشنه بماند و خشک شود البته همیشه معمور و آباد خواهد بود، حاصلش فراوان و زراعتش پاکیزه خواهد شد و اگر از آن غفلت بورزی فاسد و خراب خواهد گشت و گیاه و سبزه در آن روییده خواهد شد."

اعضای بدن در رویا، توجه شما را به سمت سلامت روانی تان جلب می کنند. نقص هر کدام از اعضای بدن، به معنای احساس ضعفی است که در درون خود احساس می کنید. به طور مثال، نداشتن انگشت در رویا می تواند به مفاهیمی مثل عدم تاثیر گذاری اشاره داشته باشد.

 نقص پا می تواند به احساس عدم اراده اشاره داشته باشد. مخصوصا اگر که دیدن این نقص ها، در شما نوعی نگرانی را ایجاد کنند. این رویا از شما می خواهد تا علت به وجود آمدن این نگرانی ها و نقص ها را شناخته و اجازه ندهید که این احساسات، در شما احساس بی فایدگی را ایجاد کند.

همچنین اگر در رویا یکی از اندام های خود را در حالت مثبتی مشاهده کنید، مثلا احساس کنید که از نیروی در اندام های خود برخوردارید که در واقعیت، در آن اندام دچار مشکل هستید، این رویا نشان دهنده ی یکی از نیرو های روانی شماست که هم اکنون باید آن را قدر بدانید. این نیرو راه حل مبارزه با مشکلاتی است که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها مواجه هستید.

اگر در رویا با دیدن حالت خاص یکی از اندام های خود دچار وحشت شوید، این رویا به ترسی اشاره دارد که در زندگی بیداری از آن گریزان هستید یا قادر به رو به رو شدن با آن نیستید. این رویا از شما می خواهد تا ضعف های درونی خود را شناخته و به مبارزه با آن ها بپردازید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...