تعبیر خواب آستانه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آستانه

آستانه در این جا به معنای ورودی منزل یا ساختمان می باشد. این سمبل با موضوعاتی مانند تشریفات، پیش زمینه ها و مقدمه چینی برای شروع پروژه یا یک رابطه ی شغلی یا عاطفی می باشد. زمانی که آستانه به عنوان نقطه عطف خواب شما ظاهر شود، یکی از جزئیات مربوط به آستانه با معنای ضمنی تواب شما مرتبط بوده و مورد تحلیل قرار می گیرد.

اگر در خواب با آستانه ای که دیگران از آن اطلاعی ندارند و راه فرعی برای ورود شما به یک محدوده محسوب می شود، این خواب به تلاش شما برای پیدا کردن راه های فرعی و ناشناخته برای ورود به یک مجموعه یا رسیدن به هدفی خاص می باشد. ممکن است در این زمان بسیار به راه های میانبری پیش روی خود احساس میکنید، امید وار شده و قصد امتحان کردن آن ها را داشته باشید. این خواب می تواند به تلاش شما برای پیدا کردن راه های کوتاه برای رسیدن به مقصد اشاره داشته باشد.

اگر در خواب با آستانه ای که در کنار آن یک زنگ قرار گرفته است رو به رو شوید، این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما مبتنی بر فرصت های جدیدی است که پیش روی شما قرار گرفته. شما در این زمان پتانسیل و هماهنگی لازم برای کسب تجربه های جدید را دارا می باشید.

اگر در خواب با آستانه ای که دارای درب اتوماتیک است رو به رو شوید، این خواب به خوشبینی شما در مورد حضور همیشگی دیگران اشاره دارد. ممکن است این احساس در شما وجود داشته باشد که دیگران همواره برای کمک رسانی به شما در طول مسیر رسیدن به هدفتان حاضر می باشند. همچنین اگر برای باز کردن درب نیاز به رمز یا کلمه ی عبور خاصی باشد، باید به آن رمز توجه داشته باشد چرا که آن کلمه در ضمیر شما دارای معنای ضمنی و سمبلیک می باشد. این رمز می تواند برای شما یادآور خاطره یا رویدادی در گذشته باشد.

دیدن آستانه های با شکوه و نورانی می تواند به خودآگاهی و شهود جدیدی که به تازگی به آن دست یافته اید یا در آستانه ی رسیدن به آن ها هستید اشاره داشته باشد. اگر آستانه ای که در خواب مشاهده می کنید برای شما یادآور یک مکان مذهبی در دنیای واقعی باشد، باید توجه داشته باشید که آن مکان مذهبی برای شما یادآور چه خاطره، اعتقاد یا فردی می باشد؟ آن خاطره یا فرد برای شما سمبل کدام دسته از ویژگی های اخلاقی می باشد؟ ممکن است در این زمان در حال کسب ویژگی هایی مشابه آن اتفاق یا شخصیت باشید.

در بیشتر موارد، آستانه سمبل فرصت های جدید پیش رو می باشد. فرصت هایی که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری متوجه جریان یافتن آن ها شده باشید. با این حال اگر در خواب با سمبلی منفی در کنار نماد آستانه رو به رو شوید، این خواب به بدبینی ها و نگرانی های شما در مسیر ورود به این اهداف اشاره دارد.

آستانه ای که درب آن باز شده باشد و مسیر پیش رویتان روشن باشد، اشاره به اشتیاق درونی شما برای بهره گیری از این فرصت ها می باشد. اگر در خواب پس از ورود به آستانه در آن را قفل کنید، این خواب می تواند به گرایشات اجتماع ستیزی و تمایل شما به انزوا اشاره داشته باشد. اگر در خواب با ترس به سمت آستانه گریخته و درب را قفل کنید، این خواب می تواند به ترس شما از رو به رو شدن به مردم جامعه و بدبینی شدید شما به آن ها پرده برداری کند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه های اجتماع گریزی یا بدبینی خود را جست و جو کرده و اجازه ندهید که این بدبینی شما را منزوی و سرخورده سازد. ممکن است با کمی تفکر متوجه شوید که بخش زیادی از بدبینی شما غیر منطقی می باشد.

اگر در خواب با آستانه ای رو به رو شوید که درب آن قفل می باشد، این خواب به آن دسته از افکار شما درباره ی فرصت های از دست رفته اشاره دارد. ممکن است در این زمان خیره به در های بسته در مسیر شغل و زندگی شخصی خود باشید و این توقف باعث غفلت شما از دیگر فرصت های موجود باشد.

اگر در خواب مشغول محافظت از ورودی یک آستانه باشید، این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شما درباره ی لزوم دفاع از قلمرو و داشته هایتان می باشد. این داشته ها می توانند مادی یا معنوی یا خواسته هایتان در مسیر زندگی عاطفی تان باشند.

اگر در خواب به طور اتفاقی با یک آستانه با درب باز برای ورود به محیطی که احساس می کردید راه ورودی به آن وجود ندارد، مواجه شوید؛ این خواب به فرصت ها و خوش شانسی های ناگهانی که در زندگی بیداری و در مسیر شغلی یا عاطفی شما پدیدار شده اند اشاره دارد. این خواب پیامی از جانب ضمیر ناخودآگاه شماست مبنی بر اینکه نیازی نیست از این فرصت های ناگهانی و عجیب وحشت داشته باشید. با شجاعت به سمت آن ها رفته و به کشف و کنجکاوی بپردازید. این خواب همچنین می تواند نماد تمایل شما به سمت فرصت هایی باید که از درون به سرکوب آن پرداخته اید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...