تعبیر خواب صدف

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب صدف

صدف در خواب با سمبل هایی مثل دریا، آب و ماهی مرتبط می باشد. صدف در سمبل شناسی می تواند با مفهوم زنانگی، سکوت و خاموشی نیز مرتبط باشد. بسیار اهمیت دارد که در خواب خود، صدف را در چه موقعیت و چه شکلی مشاهده می کنید و احساس شما نسبت به صدف چیست. همچنین این موضوع اهمیت دارد که در خواب خود با چه چالش ها و انسان هایی رو به رو می شوید.

صدف می تواند در دسته ی حیوانات و جانوران دریایی بررسی شود. مخصوصا اگر در خواب خود با صدف زنده رو به رو شوید. در تعبیر خواب روان شناسی، حیوانات اشاره به غرایز مختلف موجود در شخصیت انسان دارند و زمانی که در خواب خود با یک حیوان خاص رو به رو می شوید، در حال شناخت آن غریزه ی خاص هستید. اگر دیدن صدف در خواب برای شما احساس ترس یا انزجار را ایجاد کند، این خواب نشان دهنده ی ترس درونی شما به خاطر مواجهه با این غریزه ی خاص می باشد. ممکن است در این زمان به تازگی درباره ی زنانگی به دیدگاه های روشنی رسیده باشید و این موضوع در شما احساس بدبینی را ایجاد کرده باشد. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که در شما احساس تنش و نگرانی را ایجاد کرده اند را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

خوابی با موضوع صدف با سمبل مهمی مانند آب مرتبط است. این تفسیر قوی تر می شود زمانی که در خواب خود با دریا یا آب نیز رو به رو شوید. در این حالت باید بدانید که آب در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از احساسات یا ناخودآگاه شما می باشد پس زمانی که در خواب خود با سمبل صدف رو به رو می شوید، ممکن است در حال درک مسائل یا غرایزی باشید که صرفا جنبه ی روانی داشته و به طور مستقیم نمود مادی و ظاهری پیدا نمی کنند.

خوابی با موضوع صدف از شما می خواهد تا در تصمیم گیری ها و کسب شناخت نسبت به روان انسان، به روشن بینی و قدرت روانی خود متکی بوده و اجازه ندهید که دیگران، در تعیین ارزش های شما دخالت کرده یا عقاید خود را به شما تحمیل کنند. این مفهوم قوی تر می شود زمانی که در خواب خود با صدفی زیبا و ارزشمند رو به رو شوید که احساس مثبتی را در شما ایجاد می کند.

این خواب می تواند به تلاش شما برای کسب شناخت یا پیمودن یک مسیر معنوی یا هنری اشاره داشته باشد که موجب افزایش ثروت های روانی یا اعتماد به نفس شما می شود. این خواب از شما می خواهد تا این ثروت روانی را شناخته و از آن برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.

خوابی با موضوع صدف از شما می خواهد تا در انتخاب مسیر معنوی خود، به نیاز ها و فقدان های درونی خود توجه نموده و از ذوق و الهامات درونی خود استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا با روشن بینی بیشتری به شناخت و درک درونیات خود و آن چه به که شما کمک می کند تا در زندگی پیشرفت داشته باشید دست پیدا کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...