تعبیر خواب کتاب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب کتاب

سمبل کتاب با نوشتن، بلاغت، کلمات و حروف مرتبط می باشد. کتاب یادآور یادگیری و علم است. شا مشغول آموختن چیزی هستید یا قصد دارید حقیقتی مستند را کشف کنید.

مطالبی که به صورت مکتوب درآمده ، از ارزش بیشتری برخوردار است. اگر در رویا وظیفه داشته باشید تا موضوعی را به صورت مکتوب در آورید، این رویا به وظایف و رسالت شما برای ارزش بخشیدن به موضوع یا دانسته ای خاص اشاره دارد. شما به دنبال اصالت یا اعتبار بخشیدن به موضوعی خاص هستید.

این موضوع می تواند صرفا ک معامله یا یک رابطه ی غیر رسمی باشد. چالش شما در این زمان به این شکل است که چگونه می توان به موضوعی خاص، ارزش و اعتبار بخشید. اعتبار بخشیدن چگونه منفعتی برای شما ایجاد می کند؟ به هر حال این رویا با زحمت و ممارست همراه است.

همان طور که مطالعه ی علمی و یا مکتوب ساختن، نیاز به تمرکز قوای فکری و توجه طولانی دارد. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری علاقه مند هستید تا به چه موضوعی اعتبار ببخشید؟ این موضوع جنبه ی مادی دارد یا صرفا مربوط به افکار و درونیات شما می باشد؟ اگر این چالش، یک چالش درونی و شخصیتی می باشد، چگونه می تواند به افکار خود سامان بخشیده و با صرف دقت، آن ها را تحلیل و واکاوی کنید؟

کتاب می تواند سمبلی مقدس باشد و تصویر فردی باشد که به دنبال راهنما می گردد. این راهنما می تواند یک راهنمای فکری و معنوی باشد.

مخصوصا اگر در رویای خود کتابی را مشاهده کنید که از قداست و ارزش معنوی برخوردار است. مانند کتب آسمان و دینی. شما در این زمان علاقه دارید تا افکاری که از گذشته در شما نهادینه شده اند را نقد کرده و بازبینی کنید. این رویا تصویرگر فردی با روی گشاده برای پذیرش تغییرات و رسیدن به رشد و کمال می باشد.

اگر در رویا مشاهده کنید که مشغول نوشتن کتابی هستید که معنای کلمات و حروف آن را نمی دانید، باید بدانید که شما هم اکنون و در زندگی بیداری، با چالشی در مورد روابط منطقی و احساسی، برای پیشبرد یک پروژه یا ایده رو به رو هستید.

در نوشتن یک کتاب، صرفا تسلط بر ظاهر و قواعد زبان و کلمات کافی نیست. چه بسا انسانی سال ها در مورد قواعد کلمات و زبان مطالعه کرده باشد و در صرف و نحو به مهارت رسیده باشد اما نتواند جمله بندی خوبی که دارای معنای ارزشمندی باشد را ارائه دهد.

 این رویا به شما می گوید که هم اکنون و در زندگی بیداری، با چالشی مشابه رو به رو هستید. ممکن است احساس کنید که در دست داشتن قواعد و اصول ظاهری برای تولید یک کار هنری یا نوشتن یک کتاب کافی می باشد و بر این اساس قدرت روان و جهان بینی منحصر به فرد هر انسان را فراموش کرده باشید. این رویا از شما می خواهد تا در مورد بیان احساسات ، افکار و درونیات خود آزادانه تر عمل کرده و اجازه ندهید که درگیری با قوائد شما را متوقف یا ناامید سازد.

در مجموع می توان گفت که سمبل کتاب، به عنوان نوعی راهنما عمل کرده اما در کنار راهنما تاکید بر آن است که افکار خود را دست کم نگیرید. بخش زیادی از یادگیری، با تفکر و استدلال و تحلیل پیوند خورده است. یک کتاب، یا صرفا حفظ و روخوانی یک کتاب از ارزش خاصی برخوردار نیست.

این ذهن خلاق و تحلیل گر است که دانسته های دیگران را به صورت شفاهی و کتبی و تجربی دریافت کرده و به درک و تحلیل جدیدی نسبت به آن ها دست پیدا می کند. تنها در این صورت است که می توان دانسته ای را سنجید و ارزش آن را درک نمود و از آن برای پیشبرد و توسعه ی دانش استفاده نمود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...