تعبیر خواب سنگ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه

سنگ

سنگ همواره به عنوان سمبلی سرسخت و انعطاف ناپذیر شناخته شده است. این رویا می توان با احساس مبارزه طلبی، دشواری و طاقت فرسا بودن یک پروسه مرتبط باشد. شما سنگ را مشاهده میکنید تا بیاموزید که چگونه می توان از دشواری های روزمره که بیشتر جنبه ی مادی دارند عبور کنید.

سنگ و ناامیدی

سنگ به سبب سرسختی و دشواری، می تواند به ناامیدی درونی شما برای عبور از یک مانع اشاره داشته باشد. این رویا می تواند به پروژه ای که در واقعیت و در زندگی بیداری مشغول پیگیری ان هستید اشاره داشته باشد. پروژه ای که هم اکنون به مانع برخورده و تلاش های شما برای برطرف کردن آن بی نتیجه مانده است.

 ممکن است احساس کنید که نیروی درونی شما برای عبور کافی نیست و متوقف شده باشید. یا شاید احساس کنید که بهتر باشد پروژه را متوقف کنید. این رویا به شما می گوید که بهتر از از یک اهرم برای عبور استفاده کنید. اگرچه این مسیر مخصوص به شماست اما موانع می توانند با کمک عناصر بیرونی برطرف شوند و شما را به هدف مورد نظرتان برسانند. شاید بهتر باشد تا در مورد مانع به وجود آمده با فرد مناسبی به مشورت بپردازید.

سنگ های ارزشمند

بسیاری از سنگ ها وجود دارند که با ظاهر شدن در رویا، این حس را در ما ایجاد میکنند که با یک سنگ ارزشمند رو به رو هستیم یا زیبایی شان ما را مجذوب کند. در این حالت باید به ظاهر و محل پیدا شدن سنگ و حسی که دیدن سنگ در شما به وجود می اورد توجه داشته باشید. توجه داشته باشید که این سنگ شما را به یاد کدام داستان یا خاطره یا افسانه می اندازد. سپس بررسی کنید که در آن داستان، هدف افراد از رسیدن به سنگ چه بوده و آن سنگ چه منفعتی برای آن ها داشته است؟

سنگ ارزشمند یا زیبا می تواند به توانایی های درونی شما اشاره داشته باشد. فردی که استعداد خاصی را در خود مشاهده کرده اما هم اکنون آن را به کلی نادیده گرفته است. ممکن است در جست و جوی توانایی جدیدی باشید که دیگران درباره ی آن به شما نوید داده باشند یا بارقه هایی از آن استعداد خاص را در شما مشاهده کرده باشند. سنگ گاهی می تواند به دیدگاه های فلسفی یا دیدگاه شما نسبت به ماوراءطبیعه اشاره داشته باشد.

سنگ و آتش

در افسانه ها و فرهنگ های بسیاری، سنگ در کنار سمبل آتش دارای معانی خاصی می باشد. به همان ترتیب که در طبیعت و صنعت، این دو عنصر می تواند به تغییر و تبدیلات زیادی منجر شوند. بسیاری از پدیده های طبیعی نیز در اثر تاثیر گذاری اتش بر سنگ به وجود می آیند.

به هر حال ظهور همزمان سمبل آتش و سنگ در رویا می تواند به تغییری مشقت بار اشاره داشته باشد. این تغییر می تواند صرفا به درونیات شما مربوط باشد اما گاها می تواند به اتفاقاتی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری در اطراف خود مشاهده میکند. ممکن است این اتفاقات برای شما تنش زا بوده باشند یا به هر حال نگرانی هایی را براش شما ایجاد کرده باشند.

این رویا به درونیات و دیدگاه های درونی شما درباره ی این تبدیلات اشاره داشته باشد. دیدگاهی که به شما یادآور می شود تبدیلات چه خوب و چه بد، در نتیجه ی فروپاشی شکلی خاص و ساخت و ساز تازه به وجود می آیند. فروپاشی ها می توانند نگران کننده یا منزجر کننده باشند اما در مجموع و با گذشت زمان، شرایط بهتری را فراهم آورند.

ممکن است در این زمان و در هوشیاری، قادر به درک ابعاد مختلف این موضوع نباشید و صرفا ابعاد مخرب اتفاق را مشاهده کنید. در این زمان احساس دلسردی یا اضطراب، بر جهان بینی منطقی شما غلبه کرده و شما را مضطرب ساخته است.

این رویا از شما میخواهد تا تجربه های مشابه خود را در گذشته به یادآورده و به یادآورید که این شرایط بار ها و بار ها به صورت ها مشابه اتفاق افتاده و نتیجه ی آن، با آینده ی نگری فعلی شما به کلی متفاوت و در مجموع مثبت است.

سنگ ها به عنوان سختی و مقاومت شناخته شده اند. اما ورای مفهومی که می توان برای سمبل سنگ، به صورت مجرد در نظر گرفت، باید دانست که سنگ ها از تنوع و ارزش های گوناگونی برخوردارند که آنها را از گذشته تا کنون، در آیین و فرهنگ و طب و اقتصاد، تاثیر گذار کرده است. به طور مثال، فارغ از این که سنگ ها واقعا قادر به درمان یا انرژی بخشی هستند، این که سنگ ها در فرهنگ به چه نیرویی شناخته شده اند، در تعبیر رویای شما موثر هستند. حتی اگر نام سنگ بخصوصی که در رویا مشاهده می کنید را ندانید، و صرفا، تحت تاثیر ویژگی های آن قرار گرفته باشید. مانند رنگ یا احساسی که آن سنگ در شما ایجاد می کند می تواند در تعبیر رویای شما موثر واقع شود. به طور مثال افرادی که به سنگ درمانی اعتقاد دارند، باور دارند که سنگ آزوریت برای کار های فکری و تقویت اعصاب مناسب است.

  • تست

    تست

    • ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۰۰:۴۴:۱۱

    تست.