تعبیر خواب پارو

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

پارو

پارو در خواب، با سمبل هایی مثل آب و قایق و مسافرت آبی مرتبط است. همچنین ممکن است پارو را در قالب های دیگری، مثل پارو کردن برف مشاهده کنید.

پارو یک ابزار و اهرم کمکی است و زمانی که در خواب ظاهر می شود، سمبل یک اهرم روانی است که به شما کمک می کند تا با مشکلات مبارزه کنید.

تعبیر خواب پارو کردن برف: برف در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از فضای سرد و ساکتی است که بر روان یا زندگی شخص رویابین مسلط شده است. خواب از شما می خواهد تا شرایط را شناخته و برای روشن شدن حقایق و مسائلی که حس می کنید از شما پنهان مانده است تلاش کنید.

در واقع اجازه ندهید که فضای راکد کنونی، باعث ایجاد احساس انزوا و دلسردی در درون شما شود.

تعبیر خواب پارو زدن در آب: آب در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از ضمیر ناخودآگاه شخص می باشد. شما در تلاش هستید تا به شناخت جامعی از وضعیت روانی خود دست پیدا کنید. این خواب از شما می خواهد تا روحیه ی کاوشگر خود را تقویت کرده و به خواسته ها و الهامات درونی خود توجه بیشتری داشته باشید.

بسیار اهمیت دارد که آب را در رویای خود به چه شکل مشاهده می کنید و هدف شما از پارو زدن چیست. اگر در هنگام پارو زدن، نوعی تهدید یا ترس را در درون خود احساس کنید، نشان دهنده ی آن است که از رو به رو شدن با خواسته های قلبی خود واهمه دارید. مانند زمانی که احساس می کنید خواسته های قلبی شما در تضاد با ارزش هایی است که از عرف، جامعه یا خانواده ی خود به ارث برده اید.

سمبل پارو از شما می خواهد تا اهرم های کمکی را شناخته و از آن ها برای رسیدن به خواسته های خود استفاده کنید. در ضمیر خود و خواب که بازگو کننده ی ترس ها و آرزو های شما هستند جست و جو کرده و اجازه ندهید که ترس ها یا هیجانات آنی یا غرایز افراطی، به جای منطق و خواسته ی قلبی تان تصمیم گیری کنند.

تعبیر خواب پارو زدن: اگر در خواب احساس کنید که به منظور خاصی، مثل فرار از یک خطر، مصمم به پارو زدن هستید، باید بدانید که این خواب، به تلاش شما برای ایجاد تغییرات سریع در زندگی بیداری اشاره دارد. مثل فردی که احساس می کند لازم است هر چه سریع تر شغل خود را تغییر دهد چون شرایط فعلی را ناکارآمد و بی بازده ارزیابی کرده است.

این خواب از شما می خواهد تا منشا این ترس و واهمه را بررسی کرده و اجازه ندهید که ترس هایی که پایه ی منطقی ندارند، موجب انجام کار های بدون برنامه ریزی و تصمیمات افراطی شوند.

در واقع این خواب از شما می خواهد تا به درونیات خود سفر کرده و اجازه ندهید که ترس ها و افکار بی اساس و ناشناخته، به طور غیر مستقیم شما را کنترل کنند.

تعبیر خواب از دست دادن پارو: اگر در حین پارو زدن، پارو از دست شما رها شده و در آب غرق شود، این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که مراقب باشید تا مغلوب احساسات خود نشوید. بلکه آن ها را شناخته و کنترل کنید. ممکن است در این زمان احساس کنید که شانس با شما یار نبوده و منافع شما در خطر هستند.

این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را از دست نداده و اجازه ندهید که یاس و بدبینی بر شما غلبه پیدا کند. هم اکنون زمان درک مهارت ها و تجربیات ارزشمندی است که در طول زمان کسب کرده اید. شناخت و باور این مهارت ها به شما کمک می کند تا با ایده های جدید، با چالش های فعلی خود مبارزه کرده و پیروز شوید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...