تعبیر خواب آکواریوم

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب آکواریوم

آکواریوم و نحوه ی برخورد شما با این سمبل می تواند در حالات گوناگونی رخ داده و احساسات گوناگونی را در شما ایجاد کند. بر این اساس تحلیل های گوناگونی را نیز می توان درباره ی علت ظهور این سمبل اراءه داد. آکواریوم در معنای رایج آن محل نگه داری و پرورش ماهی است. به طوری که محیط دریا را برای آن ها بازسازی کرده و شرایط زندگی در محیطی شبیه سازی شده را فراهم می آورد. آکواریم می تواند در حالت کلی به شبیه سازی مساءل یا اتفاقاتی که در سطح وسیع در حال رخ دادن هستند اشاره داشته باشد. در این حالت ضمیر شما از روش استقرا به بررسی چالش ها و موضوعاتی می پردازد که در زندگی بیداری ذهن شما را به خود مشغول ساخته است. استقرا در مباحث منطقی به معنای بررسی جزءیات و استخراج یک حکم کلی درباره ی موضوع مورد نظر است.

حال این سوال پیش می آید که موضوع مورد نظر شما چیست و به چه دلیل در حال قضاوت و بررسی درباره ی آن هستید. توجه داشته باشید که آکواریوم معمولا از آب پر شده است. در تعبیر خواب روانشناسی آب به عنوان سمبل احساسات شناخته شده. آب در هر حالتی به احساسات و آن چه که در ضمیر ناخودآگاه شما جریان داشته و بسیار بر شما تاثیر گذار است اشاره دارد.

شما در خوابی که عنصر اصلی آن آب است، در حال مشاهده ی حقیقت درون خود هستید که دیگران با چشم ظاهر هرگز قادر به درک آن ابعاد در شخصیت شما نیستند. آب در ابعاد وسیع صحنه ی کشف و شهود شما برای دستیابی به حقیقت زندگی و حقیقت شخصیت خوده شماست. در خوابی که سمبل اصلی آن آکواریوم است، شما به روش استقرا در حال شناخت ابعادی از شخصیت خود هستید. اگر در آکواریوم ماهی ها و جانداران دریایی را مشاهده کنید باید توجه داشته باشید که ماهی ها سمبل ایده های خلاقانه ی شما که کنجکاو و مشتاق به شناخت و کشف و جست و جو هستند؛ می باشند.

در تحلیل این خواب کنش ماهی ها، رنگ آن ها و حتی این موضوع که شما در چه موقعیتی نسبت به آکواریوم قرار گرفته اید اهمیت دارد. اما ساده ترین راه برای تحلیل این خواب این است که از خودتان سوال کنید؛ در حال حاضر و در زندگی بیداری، ذهن شما درگیر چه مساله ی خاصی است؟ کدام یک از جنبه های زندگی برای شما پرسش برانگیز تر شده؟ طی روز های اخیر در حال کاوش و مطالعه درباره ی چه موضوعی هستید؟ تشابهات مساله ی ذهنی و سمبل های این خواب را مشاهده کرده و راه های حل مساله را تجربه کنید. چنان چه ضمیر شما نیز از روش استقرا برای حل مساله ی مورد نظر استفاده کرده است.

برخی از تحلیل گران عقیده دارند که آکواریم به دیدگاه های شما درباره ی فرزند آوری و تولید مثل اشاره دارد. چنانچه آکواریم، مانند یک ماکت از محیطی است که جنین در آن رشد پیدا می کند. ممکن است طی روز های اخیر با پرسش هایی درباره ی علت تولید مثل و فرزند آوری درگیر شده باشید و مشغول مرور انگیزه های خود یا انسان های دیگر درباره ی فرزند آوری شده باشید. در این مورد آکواریم می تواند سمبل رحم و محل رشد جنین باشد.

آکواریم می تواند تصور شما از محیط اجتماعی و عاطفی شما در زندگی واقعی باشد. مانند جمع دوستان و خانواده. این خواب نشان می دهد که شما با پرسش هایی درباره ی نقاط ضعف و قوت محیط عاطفی ای که در آن قرار گرفته اید رو به رو هستید. اگر از دیدن آکواریم احساسی منفی پیدا کرده یا شاهد نبرد موجودات درون آب باشید، این خواب به تنش ها و درگیری های شما درباره ی برخورد با دیگران اشاره دارد. ممکن است احساس کنید که در این زمان و در زندگی واقعی، مهارت های لازم برای برخورد و معاشرت با اعضای خانواده یا گروه دوستان خود را کسب نکرده اید و این موضوع نوعی نگرانی را در شما ایجاد کرده باشد. با دیدن این خواب از خودتان سوال کنید که؛ چه مقدار از نگرانی های شما منطقی است؟ چگونه می توانید به رفع چالش ها و نگرانی های به وجود آمده کمک کنید؟

اگر در خواب درون آکواریم قرار گرفته باشید، باید توجه داشته باشید که این سمبل می تواند تجسمی از تمایلات و غرایزی در درون شما باشد که نسبت به آن ها شناختی کسب نکرده اید. در این زمان این احساس نیاز در شما ایجاد شده تا به جست  جوی بیشتری درباره ی نوع غرایز و خواسته های خود بپردازید. اگر در هنگام حضور در آکواریم با جانوران وحشی یا محیطی منزجر کننده رو به رو شوید؛ این خواب به عدم تمایل شما برای رو به رو شدن با این غرایز تجسم شده است. ممکن است به دلیل فرهنگ جامعه یا افکاری که از دیگران با شما ارث رسیده یا حتی افکار منفی ای که در خود پرورش داده اید، از رو به رو شدن و شناخت این غرایز ناشناخته بیزار باشید. این خواب از شما می خواهد تا دلیل اصلی و منطقی بیزاری و ترس خود را در دنیای واقعی شناخته و اجازه ندهید که این عدم درک و شناخت شما را دچار نگرانی کند.

همان طور که گفته شد سمبل آکواریوم شبیه یک ماکت از تجسم شما درباره ی اموری است که درباره ی آن ها کنجکاو شده اید. این خواب میتواند به میزان کنترلی که بر محیط اطراف تود دارید اشاره داشته باشید. این تواب می تواند سمبل حوزه ی تحت تسلط و مدیریت شما اشاره داشته باشد. آن مجموعه یا کلاس یا خانواده ای که در واقعیت به آن ها رسیدگی کرده و شرایط آن ها یکی از دغدغه های ذهنی شماست. شما در این خواب دغدغه های خود را در قالب یک آکواریم مجسم کرده و به دنبال راه حل های سمبلیک برای رفع این چالش ها هستید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...