تعبیر خواب هارمونی در موسیقی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

هارمونی در موسیقی

هارمونی با مفهوم هماهنگی در روان مرتبط است.ممکن است در رویا خود را مشغول آموختن هارمونی یا مفهوم آن در زندگی بیداری مشاهده کنید حتی اگر در واقعیت با موسیقی و هنر سروکار نداشته یا چیز زیادی درباره ی آن ندانید.هارمونی ریشه در کلمات یونانی دارد و در محاوره یا فلسفه هارمونی را تناسب معنا می کنند.از نظر ریشه ای هارمونی به معنای وحدت و هماهنگی است و بیانگر یگانگی در اجزا و تشکیل یک واحد کل است. این رؤیا می تواند به دیدگاه های شما درباره ی هنر نیز اشاره داشته باشد مخصوصا اگر در واقعیت یک فرد خلاق، مبتکر یا هنرمند باشید.

هارمونی، دانشی برای چند بخش کردن موسیقی بر پایه ی ویژگی آکورد ها و قانون وصل آن ها به یکدیگر به قصد همراهی با ملودی است.هارمونی سبب ژرفا بخشیدن و غنای ملودی می شود. یک آفریننده ی موسیقی عامیانه، مانند یک خواننده که از گیتار ها استفاده می کند، با آزمایش آکوردهای گوناگون، هم خوان ترین آکورد ها با حالت ملودی را بر می گزیند.در موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی دان هم زمان به خلق ملودی و هارمونی می پردازد.

در برخی از انواع موسیقی های بداهه پردازانه مانند جاز،نوازندگان بر مبنای چینش مشخصی از آکوردها به آفرینش ملودی می پردازند.ریتم،ملودی و هارمونی سه بخش اصلی خلق یک اثر موسیقی را تشکیل می دهند. هارمونی از نظر تاریخی و نگاه ریاضی، به کار های فیثاغورس و پیروانش بر می گردد و آن ها اولین کسانی بودند که با آزمایش روی سیم هایی با طول های متفاوت و نسبت دادن طول سیم ها به نت های موسیقی و آزمایش روی ستون ها که در آن مایعی هم وجود داشته باشد و آزمایش های دیگر، سعی در تکامل نظریه ی خود یعنی ساختار ریاضی وار جهان داشتند.وقتی سه نت یا بیشتر هم زمان اجرا شوند آکورد ایجاد می شود.

آکورد ها به شکل های مختلف ساخته می شوند.یعنی آکورد ها از روی هم قرار گرفتن فاصله های سوم،چهارم،دوم وفواصل مختلف تشکیل می شوند. دیدن آکورد در رؤیا می تواند به تلاش و برنامه ریزی شما به سامان بخشیدن به وضعیت فکری و روانی تان اشاره داشته باشد.

بر خلاف حرکت نت های پی درپی ومتوالی که خوشایند است،ولی اجرای هم زمان فواصل دارای صدای مطبوع یا نامطبوع است. خصیصه ی مشترک در تمام دسیونانس ها این است که ناپایدارند و به یک صدا(درجه)بالاتر یا پایین تر از خود گرایش دارند،که به این حالت«حل شدن»می گویند. با حل شدن نت نامطبوع به یک درجه بالاتر یا پایین تر از خود به فاصله ای مطلوب می رسیم. به طور کلی هر چقدر تعداد هارمونیک های مشترک تشدید شده بیشتر باشد، آن دو نت حالت کنوسانس بیشتری خواهند داشت و نسبت به یکدگر مطبوع ترند.

کنوسانس فاصله ای در آکورد است که تأثیری قابل قبول ومطبوع بر شنونده دارد.دیسونانس فاصله ای در آکورد است که نقطه ی مقابل کنوسانس فرار می گیرد و تأثیری تنش زا و نامطبوع دارد. این سمبل در رؤیا شباهت زیادی به مفهوم ای چینگ دارد و ترکیب مثبت و منفی برای زیبایی با مفهوم زندگی را یادآور می شود.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...