تعبیر خواب مسخ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

مسخ

دیدن سمبل مسخ در رویا می تواند به ترس شما از کنترل شدن اشاره داشته باشد. ترسی که می تواند ریشه در باور های اشتباهی داشته باشد. عقیده ی فرد نسبت به این که او تحت تاثیر کنترل وقایع خارجی یا داخلی است را مرکز کنترل می نامند. برخی افراد اعتقاد دارند که حاکم بر سرنوشت خویش هستند، عده ای هم خود را بازیچه ی دست سرنوشت می دانند و بر این عقیده اند که هر چه در زندگی برایشان پیش می آید، به دلیل شانس و اقبال است.

افراد با مرکز کنترل بیرونی، معتقدند که وقایع خارجی و خارج از کنترل آنان، سرنوشت شان را تعیین می کند، در صورتی که انسان های ریسک پذیر و موفق، به خود ایمان دارند که موفقیت ها یا شکست ها را به سرنوشت، اقبال یا نیرو های مشابه نسبت نمی دهند.

به عقیده ی آنان، شکست ها و پیشرفت ها، تحت کنترل و نفوذشان بوده و خود را در نتایج عملکرد هایشان موثر می دانند. اشخاص دارای مرکز کنترل بیرونی، معتقدند رفتار ها یا مهارت هایشان در تقویت هایی که دریافت می کنند، اثری ندارد و در کوشش برای بهبود موقعیت خود، فایده ای نمی بینند. کسانی که دارای مرکز کنترل درونی هستند، معتقدند که کنترل کافی روی زندگی خود دارند و مطابق همین باور ها رفتار می کنند.

تحقیقات نشان داده آنان در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند، کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند، برای مهارت ها و پیشرفت های شخصیت خود، ارزش والاتری نیز قائل هستند.

درباره ی کیفیت مسخ در تفسیر المیزان می خوانیم که: در میانه ی همه ی معجزات، دو معجزه است که احتیاج به بحث دیگری به صورت جداگانه دارد، یکی زنده کردن مردگان، و دوم معجزه ی مسخ. درباره ی این دو معجزه بعضی گفته اند: این معنا در محل خودش ثابت شده که هر موجود که دارای قوه و استعداد و کمال و فعلیت است، بعد از آن که از مرحله ی استعداد به فعلیت رسید، دیگر محال است به حالت استعداد برگردد، و همچنین هر موجودی که از نظر وجود، دارای کمال بیشتری است، محال برگردد، و به موجودی ناقص تر از خود مبدل شود، و در عین حال همان موجود اول باشد.

 و انسان بعد از مردنش تجرد پیدا می کند، ینی نفسش از ماده تجرد پیدا می کند، و موجودی مجرد مثالی یا عقلی می گردد و مرتبه ی مثالیت و عقلیت، فوق مرتبه ی مادیت است، چون وجود، در آن دو، قوی تر از وجود مادی است، با این حال دیگر محال است چنین انسانی، یا بگو چنین نفس تکامل یافته ای، دوباره اسیر ماده شود و به اصطلاح زنده گردد، وگرنه لازم می آید که چیزی بعد از فعلیت به قوه و استعداد برگردد، و این محال است، و نیز وجود انسان، وجودی قوی تر از وجود سایر انواع حیوانات است، و محال است انسان برگردد، و به وسیله ی مسخ، حیوانی دیگر شود.

در افسانه ها به تغییر شکل و دگردیسی افراد و اجسام از شکل اولیه به شکلی زشت تر مسخ گفته می شود.در برخی داستان ها آن ها را یکی از انواع تناسخ به شمار آورده اند.به تصریح قرآن در امت های پیشین مسخ صورت پذیرفته است و گروهی از گناهکاران به صورت میمون وخوک درآمده اند.با این وجود مسخ در اسلام با آنچه تناسخ خوانده می شود تفاوت بنیادی دارد زیرا در تناسخ روح از بدن جدا شده و به بدن یا جنین دیگر تعلق می گیرد اما در مسخ روح از بدن جدا نمی شود بلکه تنها شکل ظاهری بدن تغییر می کند یعنی این نیست که نفس انسان به نفس میمون تبدیل شود بلکه افراد مسخ شده با حفظ روح بشری فقط صورتا به میمون و خوک تبدیل می شوند تا به نوعی کیفر ببینند.

به این ترتیب دیدن سمبل مسخ در رویا می تواند به ترس رویابین از تحت تاثیر غرایز قرار گرفتن اشاره داشته باشد. چرا که در تعبیر خواب روانشناسی، حیوانات به عنوان استعاره ای از غرایز موجود در شخصیت انسان شناخته شده اند. این رویا از شما می خواهد تا به جای سرکوب یا انکار غرایز موجود در خود، به درک و کنترل آن ها پرداخته و از آن ها در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده کنید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...