تعبیر خواب احساس گم شدن و سردرگمی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب احساس گم شدن و سردرگمی

احساس گم شدن می تواند به صورت یک تجربه ی ناراحت کننده و ناخوش آیند ظاهر شده و فکر بیننده ی خواب را به خود مشغول کند، مخصوصا اگر این خواب را به طور مکرر مشاهده کنید. بهتر است بدانید که این خواب قصد اندوهگین ساختن شما را ندارد بلکه از شما می خواهد تا به احساسی که از درون در حال آزردن شماست توجه کنید، چرا که احساسات بیش از هر عنصر دیگری با ذات و جوهر وجودی ما در ارتباط هستند.

احساس گم شدن و سردرگمی مخصوصا می تواند در مواقعی ظاهر شود که هدف واقعی خود را در زندگی فراموش کرده اید و اهدافی که در حال حاضر می پیمایید، و وقت و انرژی خود را در مسیر تحقق آن ها صرف می کنید، هیچ کدام پاسخگوی نیاز های روانی شما نبوده و نمی توانند از حجم سردرگمی و اندوه شما بکاهند. اما این خواب به معنای نبود راه هایی که به آرامش و سعادت می رسند نیست.

این خواب می تواند گاها به معنی لزوم توجه به لحظه ی حال باید چرا که توقف می تواند باعث شود تا راحت تر و عمیق تر به چیستی و هدف واقعی خود در زندگی فکر کرده و بررسی کنید که چگونه و از طریق چه راه هایی می توان به آرامش و رضایت رسید. ما همواره در کنار عناصری احساس آرامش داریم که نسبت به آن ها نوعی احساس تعلق داریم. به همین منظور خانه در فرهنگ عمومی سمبل آرامش شناخته شده، چرا که منزل شخصی می تواند محل آرامش و استراحت فرد باشد.

ممکن است در خواب مشاهده کنید که به علت همراه شدن با یک فرد ناشی یا کار نابلد دچار احساس گم شدن یا سردرگمی شده اید. در اینجا لازم است بدانید فردی که در خواب مشاهده می کنید حضور سمبلیک داشته و سمبل یک ایده یا ارزش خاص می باشد که برای به انجام رساندن برخی تصمیمات خود یا ایجاد برخی تغییرات در زندگی استفاده کرده اید.

به طور مثال یک مشاور به شما ایده ای نامناسب داده و تصمیم دارید از آن استفاده کنید یا استفاده کرده اید، گرچه این گونه هشدار ها اغلب پیش از استفاده ظاهر می شوند تا به ما عواقب استفاده از یک ایده ی نامناسب را یادآور شوند.

برای این که به ماهیت این ایده ی نامناسب پی ببرید، توجه داشته باشید که این شخص ناشی که در خواب خود مشاهده می کنید، برای شما سمبل کدام ارزش یا ایده می باشد؟

در این صورت می توانید به شکل روشن تری در مورد این ایده فکر کرده و در صورت نامناسب بودن، آن را کنار بگذارید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...