تعبیر خواب احساس عصبانیت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب عصبانیت

عصبانیت یک خصلت انسانی نیست. ظهور این سمبل در خواب می تواند به خشمی که نسبت به خود و افکار و عملکردتان مشاهده می کنید اشاره داشته باشد. تفاوتی نمی کند چه کسی در خواب شما دچار عصبانیت شده باشند. در تعبیر خواب روان شناسی، انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده شما هستند. عصبانیت در خواب می تواند به نوعی جدال و تناقض ذهنی اشاره داشته باشد.

خشم و عصبانیت آبی است که بر روی آتش اضطراب ما ریخته می شود. در واقع با عصبانی شدن، اضطراب را از درونمان تخلیه می کنیم. به صورت کلی کسانی که مشکل خشم و عصبانیت دارند احتمالا از موضوع اضطراب آگاه یا ناآگاه رنج می برند. انسان خشمگین می شود و خشم غیر ارادی است، ولی عصبانیت غیر ارادی نیست و انتخابی است. به همین دلیل است که مثلا ما جلوی پلیس با وجود خشمگین شدن عصبانی نمی شویم، لذا ما می توانیم خشم خود را به عصبانیت تبدیل کنیم.

بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که انسان های عصبانی، شجاع و راحت و دارای قدرت هستند، در صورتی که فرد عصبانی از نظر علمی دارای 2 مشخصه است: ترس و درد ، به این معنی که فرد عصبانی بسیار ترسو بوده و ترس خود را پشت عصبانیت پنهان می کند و در واقع عصبانیت او نشان دهنده ی این است که درد می برد و رنج می کشد.

تعبیر خواب عصبانیت مرده: مرده ای که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شماست. افکار یا عقایدی که در شما فراموش شده اند یا مدت هاست که کنار گذاشته شده اند. این خواب نشان می دهد که ممکن است هنوز تحت تاثیر افکاری قدیمی باشید. انسان هایی که در زندگی بیداری با آن ها معاشرت داشته ایم، به واسطه ی رفتار و افکار خود تاثیر عمیقی بر ما گذاشته و بخش زیادی از درونیات ما را شکل می دهند. دیدن عصبانیت مرده در خواب نشان می دهد که نه تنها این بخش از شخصیت شما از بین نرفته، بلکه همچنان تاثیر گذار است و هم اکنون تناقضاتی را در شما به وجود آورده. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که مرده ای که در خواب مشاهده می کنید، برای شما یادآور کدام دسته از افکار و احساسات است؟ چگونه هم اکنون و در زندگی بیداری خود را تحت تاثیر این افکار احساس می کنید؟ چگونه می توانید تاثیر این افکار را کمتر کرده و آرامش بیشتری را برای خود فراهم کنید؟

تعبیر خواب عصبانیت و دعوا: این خواب می تواند به نوعی کشمکش فکری و روانی در شما اشاره داشته باشد. فرقی ندارد که چه کسانی در خواب شما عصبانی و در حال دعوا هستند. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که باعث ایجاد نگرانی و تنش در شما شده اند را شناخته و دلیل این تناقض را جست و جو کنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم این افکار آرامش فکری شما را مختل کند. این خواب می تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که لازم است تا با وجود تناقضات، به نوعی صلح درونی دست یابید، چرا که تداوم نگرانی نمی تواند به شما در حل بحران های فکری کمک کند.

با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، چه عواملی باعث تدوام نگرانی در درون شما شده است؟ چگونه می تواند به شناسایی ریشه ی این نگرانی ها، آن ها را متوقف کنید؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...