تعبیر خواب ضایع شدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب ضایع شدن

ضایع شدن در معنای کلی می تواند اشاره به اتفاق یا کنشی داشته باشد که شما و ماهیت تان را متفاوت از آن چه که هستید به دیگران نشان می دهد. ضایع شدن غالبا احساسی منفی است که در اثر سو تفاهم و کنش یا درک اشتباه ایجاد می شود و ضایع شدن در خواب می تواند برای ما ناراحت کننده، خنده آور یا استرس آور ظاهر شود. تفاوتی ندارد که در خوابی با موضوع ضایع شدن با چه انسان هایی رو به رو می شوید، در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که به هر نحوی در خواب ظاهر می شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به این افراد، چه احساس، فکر یا خاطره ای را در شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

خوابی با موضوع ضایع شدن می تواند نشان دهنده ی احساس خود کم بینی درونی شما باشد که موجب کج فهمی یا عدم درک عقاید و ارزش های مختلفی شده است که در طول روز ها یا ماه های اخیر با آن ها رو به رو شده اید. این خواب از شما می خواهد تا علت بروز این احساس فقدان را شناخته و مانع از تداوم آن در درون خود شوید.

شاید لازم باشد تا به بازنگری نحوه ی قضاوت خود بپردازید و از منطق به عنوان فیلتری برای درک و پذیرش دیدگاه ها و عقاید مختلف استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید. 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...