تعبیر خواب احساس خجالت کشیدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب خجالت کشیدن

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با احساسات و افکار ناخوشایندی رو به رو شویم که در زندگی بیداری، ممکن است به ندرت به آن ها دچار شویم. ممکن است در خواب احساس کنید که فردی از شما خجالت زده است یا به خاطر کار هایی که انجام داده اید از دیگران یا خودتان خجالت زده هستید.

این خواب به نوعی ضعف یا احساس فقدان روانی اشاره دارد که از درون در حال آزار دادن آن است اما ممکن است در زندگی بیداری، حاضر به رو به رو شدن و بررسی منطقی آن نباشید. مانند زمانی که از بیان و درک دیدگاه ها و عقاید درونی خود واهمه داشته باشید و احساس کنید که قدرت لازم برای برگزیدن ارزش های شخصی خود در زندگی را ندارید یا ارزشی برای عقاید خود قائل نشوید. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی مرده از شما خجالت می کشد، باید بدانید که افراد مرده، زمانی که در خواب ظاهر می شوند، اشاره به عقاید و دیدگاه هایی هستند که احساس می کنیم در گذشته ای دور آن ها را کنار گذاشته ایم، یا دیگر پیگیر این موقعیت ها یا ارزش ها نیستیم. اما زمانی که مرده ای را در خواب خود زنده مشاهده می کنید، این خواب نشان می دهد که این عقاید و دیدگاه های نه تنها در شما از بین نرفته اند بلکه به طور غیر مستقیم در حال تاثیر گذاشتن بر رفتار و عملکرد شما در زندگی بیداری می باشند. برای این که دلیل حضور این فرد مرده را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او شما را به یاد کدام دسته از عقاید و افکارتان در گذشته می اندازد و برای شما تداعی گر کدام دوره از زندگی تان می اندازد؟ درسی که از این دوره از زندگی و تجربیات خود می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

تفاوتی ندارد که چه کسی در خواب شما در حال خجالت کشیدن است. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که به هر ترتیب در خواب ظاهر می شوند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب نشان می دهد که در شما در برخی جنبه های فکری دچار نوعی خودکم بینی یا ترس از بروز درونیات خود شده اید. برای درک این خواب توجه داشته باشید که فکر کردن به این انسان ها شما را به یاد کدام رفتار ها و جنبه های شخصیتی شما می اندازد؟ این افراد چگونه با چالش ها یا تنگناها فعلی شما در زندگی بیداری مرتبط می باشند؟ این افراد چگونه می توانند منشا الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری قرار گیرند؟

به طور کلی می توان گفت که خوابی با موضوع خجالت زدگی از شما می خواهد تا افکاری که در شما احساس خود کم بینی یا بی ارزش بودن را ایجاد کرده اند را ریشه یابی کرده و به شیوه ای منطقی آن ها را بازنگری کنید. اجازه ندهید که تداوم این افکار، قدرت روانی شما را مختل کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...