تعبیر خواب احساس حقارت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب حقارت

بسیار اتفاق می افتد که در رویاهای خود، یکی از احساسات رایج انسانی را در حالت افراط مشاهده می کنیم. احساسی که ممکن است در زندگی بیداری به ندرت با آن رو به رو شویم، اما در رویا به صورت یک حمله اتفاق بیوفتد و احساس بد آن، حتی ساعت ها پیش از بیدار شدن نیز با ما همراه شود. به گونه ای که اتفاقی که در رویا باعث به وجود آمدن این احساس شده است، واقعی تر از اتفاقای که در بیداری مشاهده می کنیم، به نظر برسد.

حقارت یکی از احساسات منفی است که تجربه ی آن، احساس و خاطره ی بدی را در ذهن ما ایجاد می کند. این احساس می تواند به نوعی فقدان درونی اشاره داشته باشد. احساسی که باید ریشه ی آن را شناخته  و به رفع آن بپردازیم.

حس حقارت تقریباً در همه ی افراد وجود دارد. بسیارند کسانی که با دیدن دیگر افراد حس بی کفایتی پیدا می کنند و نسبت به دیگران خود را کوچک و حقیر می بینند. نگاه انسان به خود و یا به عبارت دیگر ارزشیابی خویش در غالب موارد حالتی منفی دارد.

کودکانی که در محیطی پر از شماتت و نکوهش بزرگ شده اند از حس حقارتی عمیق رنج می برند. آنان به علت جملات سرزنش آمیز مداوم والدین، در این باور تثبیت شده اند که دیگر ارزشی ندارند. اعتقاد به بی ارزشی وعدم کفایت همچون بیماری سرطان به تمام ابعاد وجود فرد منتقل می شود و شخص حتی به هنگام بلوغ سنی وفکری باز بر این باور است که بی ارزش است.

لازم به یادآوری است که گاه والدین می توانند با محبت افراط گونه ی خود چنان محیط استریلی برای کودک بسازند که او هرگز مجال رویارویی با زندگی واقعی را نداشته باشد. در واقع محبت بیش از حد والدین چشمان کودک را بر حقایق زندگی می بندد و به کودک می قبولاند که دست یافتن به هر چیز بسیار ساده است. واضح است که به هنگام تجربه چنین دیدگاهی فرومی پاشد و شخص خود را کاملاً عاجز، ناتوان و حقیر می یابد.

اگر ما "کسب قدرت"، "داشتن ثروت" و"برخورداری از توانایی" را ارزش قلمداد کنیم و زندگی خود را حول به دست آوردن آن ها جهت دهیم، لاجرم در نرسیدن به چنین اهدافی احساس حقارت می کنیم. باید بدانیم که چنین ارزش هایی در واقع ضد ارزش اند چون ریشه های حقارت  و عدم کفایت را در ما تقویت می کنند. فروتنی با تحقیر خود هیچ همخوانی ندارد.

از تأثیرات حقارت می توان به انزوا و احساس دوست داشتنی نبودن اشاره کرد. فرد به علت حقارت می اندیشد که کسی مشتاق ارتباط با او نیست و او دائم در حال تحمیل کردن خود به دیگران است. شخصی که از حقارت رنج می برد حس ناتوانی عمیقی دارد و اعتماد به نفسش به شدت پایین است. حقارت اجازه نمی دهد که توانایی ها و استعداد های شخص تجلی یابند.

احساس حقارت می تواند موجب گرایش به حساسیت بالا و زودرنجی بشود. شخص حقارت زده مرتب از دیگران می رنجد زیرا فکر می کند که آن ها با رفتار وجملات خود در پی آزار او هستند. او جهان را محیطی نا امن می یابد که باید در برابر آن همیشه حالت دفاعی داشت.

ممکن است هر گونه از حالات احساس حقارت را در رویای خود مشاهده کنید، در حالی که در زندگی بیداری و روزمره ی خود، مستعد تجربه ی چنین احساسی نیستید. این رویا، از یکی از ترس های درونی شما پرده برداری می کند که در زندگی بیداری، قادر به رو به رو شدن با آن ها نیستید. احساسی که به جای رو به رو شدن و پذیرفتن آن، سعی در انکار و سرکوبش دارد. سرکوب نمی تواند راه حل موثری برای پاک کردن این احساس فقدان یا ترس باشد. این رویا از شما می خواهد تا با خودتان صادق بوده و با این احساسات منفی به وجود آمده رو به رو شوید.

غالب ترس ها می توانند پایه ای غیر منطقی داشته و در اثر عدم شناخت به وجود آمده باشند. پس این رویا به شما می گوید که با کسب شناخت، مانع از تداوم این احساس منفی در درون خود شوید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...