تعبیر خواب جلب توجه کردن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب جلب توجه کردن

تلاش برای جلب توجه از رفتار های جالب مشترک میان انسان و حیوانات است چرا که هر یک از ما به شکل متفاوتی در مورد آن اقدام می کنیم. این تلاش ممکن است صرفا یک حالت ذهنی داشته باشد و در واقعیت، آن موجود موفق به نمایش گذاشتن این خواسته یا میل ذهنی نشود. به این ترتیب شاید بتوان گفت که جلب توجه کردن را می توان به عنوان یک احساس نیز مورد مطالعه قرار داد.

این رفتار را می توان در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار داد و از هدف و فلسفه ی آن اطلاع کسب کرد اما هنگامی که در خواب با آن رو به رو می شوید، به احساس و دریافت خود توجه داشته باشید. چرا که احساساتی که در خواب تجربه می کنیم بسیار واضح و عمیق می باشند هر چند بخش هایی از این احساسات گنگ و نامفهوم باشد.

توجه داشته باشید که چه کسی در خواب شما تلاش دارد تا جلب توجه کند. این افراد، بازنمایی و تشبیهی از عقاید، ارزش ها و هنجار هایی هستند که در ذهن خود تلمبار کرده اید و از آن ها برای پیشبرد زندگی خود تاثیر می پذیرید.

حتی زمانی که با یک مکتب فکری و فلسفی جدید آشنا می شوید ممکن است این آشنایی به صورت یک انسان آشنا یا غریبه در خواب شما ظاهر شود. در صورتی که این فرد برای شما آشنا باشد به همان نسبت درباره ی ماهیت تفکری که با آن آشنا شده اید اطلاعات کسب کرده اید.

اما مواجهه با افراد غریبه یعنی ماهیت این تفکر برای شما ناشناخته می باشد و لازم است از تاثیر پذیری کورکورانه خودداری کنید.

در رابطه با تلاش برای جلب توجه، توجه داشته باشید که این رفتار در نظر شما چگونه جلوه می کند. به طور مثال اگر احساس کردید که یک فرد تلاش می کند تا با هدف جفت گیری با شما به جلب توجه بپردازد، می تواند به این معنا باشد که یک فلسفه ی فکری یا دیدگاه خاص، به شدت پتانسیل این را دارد که بر شما تاثیر گذاشته و مسیر زندگی شما را عوض کند.

این خواب می تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر اینکه نسبت به مسائلی که در حال تاثیر گذاشتن بر شما می باشند آگاه باشید. پیگیری یک تفکر می تواند بر تمام تصمیمات ریز و درشت ما تاثیر گذاشته و تعیین کند که انرژی و وقت خود را در چه مسیری صرف خواهیم کرد.

ممکن است در خواب خود فردی را مشاهده کنید که احساس خوبی نسبت به او نداشته یا از او متنفر باشید اما این فرد با انجام کارهایی قصد داشته باشد تا توجه شما را به خود جلب کند.

این تجربه محتملا تجربه ی خوشایندی نیست.

در تفسیر این خواب می توان گفت که شما در حال مواجهه یا درک تفکری هستید که در نظر شما نفرت انگیز یا منزجر کننده است. این خواب به قدرت شگفت انگیز انتخاب در انسان اشاره دارد که به ما کمک می کند تا افکار و فلسفه های حاکم بر ذهن خود را انتخاب کرده و لزوما تحت تاثیر افکاری که به ما تلقین یا تحمیل می شوند نباشیم.

ما ذاتا به این مساله آگاهی داریم که انتخاب های متفاوتی که پیش روی ما خواهد بود تا جهان بینی خود را تکمیل کرده و بر این اساس مسیر تکامل خود را بسازیم.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...