تعبیر خواب احساس پریشان بودن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

پریشان بودن

این موضوع طبیعی است که در خواب، خود یا دیگران را با حالی پریشان مشاهده کنید. منظور از پریشانی نوعی حالت بد روحی یا روانی است که در ظاهر و حرکات فرد هویدا می باشد و در هنگام نگاه کردن به شخص می توان درک کرد که او از درون در حال رنج بردن از فکر، مساله یا ترس خاصی است. تفاوتی ندارد که در خواب خود چه کسی را با حالتی پریشان مشاهده می کنید. در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای تفسیر خوابی با موضوع پریشانی، توجه داشته باشید که مساله ی اصلی شما در حین دیدن خواب چیست و واکنش شما در هنگام دیدن پریشانی چه می باشد؟ چه مساله ای می تواند در داستان خواب به شما کمک کند تا پریشانی خود را برطرف کنید؟

تعبیر خواب پریشان حالی: اگر در خواب خود را با حالتی پریشان مشاهده کنید، باید بدانید که این خواب به حالت درونی شما اشاره دارد که به خاطر مساله، خواسته یا نیازی خاص عارض شده است. احساسی که ممکن است در زندگی بیداری نادیده گرفته شده باشد یا فقدانی که بر اثر گذر زمان آن را نادیده گرفته باشید یا با آن خو گرفته باشید. این خواب از شما می خواهد تا این احساس فقدان و ضعف را شناخته و ریشه ی آن را بررسی کنید. پریشانی در خواب زمانی ظاهر می شود که موضوعی در ناخودآگاه در حال رنج دادن ما باشد. این خواب نشان دهنده ی وقوع اتفاقی در آینده ی نزدیک نیست بلکه باز گو کننده ی حالات روانی نادیده گرفته ی شما در زمان حاضر می باشد که لازم است به آن ها رسیدگی کنید.

تعبیر خواب پریشانی مرده: انسان های مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند، ما را متوجه عادت ها و ارزش هایی می کنند که در طول زمان کنار گذاشته و فراموش کردیم. اگر در خواب مرده ای را مشاهده کنید که در زندگی بیداری می شناسید، باید توجه داشته باشید که این فرد، شما را به یاد کدام دوره از زندگی تان می اندازد؟ در آن دوره ی زمانی به چه باور ها یا عقایدی مقید بوده اید؟ درس هایی که از این دوره از زندگی خود می گیرید چگونه به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید؟ برای این که دلیل حضور فرد مرده را در خواب خود درک کنید همچنین توجه داشته باشید که فکر کردن یا دیدن این شخص، چه احساس یا فکری را در شما زنده می کند؟ این خواب نشان می دهد که عادت ها و عقاید مشابه با این شخصیت در شما نمرده اند و به رغم تمایل شما برای کنار گذاشتنشان، همچنان در شما زنده و اثر گذار هستند.

و زمانی که در خواب خود مرده ای که با بخش هایی از شخصیت شما مطابقت دارد را مشاهده می کنید نشان دهنده ی این معناست که شما در این ابعاد از شخصیت و افکار خود دچار ترس ها یا ناراحتی هایی مجهول شده اید که در حال تاثیر گذاری منفی در عملکرد شما می باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا ترس های خود را به شیوه ای منطقی بررسی کرده و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...