تعبیر خواب احساس بیزاری

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه

تعبیر خواب احساس بیزاری

بیزاری نوعی احساس ناخوشایند است که می تواند در اشکال و موقعیت های مختلفی در خواب شما ظاهر شود. تفاوتی ندارد که در خواب خود از چه چیزی یا چه کسی بیزار هستید. تمام اتفاقات و اشیاء درون خواب به صورت سمبلیک ظاهر می شوند. آن ها سمبل آن دسته از افکار، رویکرد ها و عقاید و موقعیت هایی هستید که در زندگی بیداری از آن ها بیزار یا فراری هستید. همچنین تفاوتی ندارد که در خواب شما، چه کسی در حال بروز احساس بیزاری است، در تعبیر خواب روانشناسی تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستید. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن شخص خاص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

خوابی با موضوع بیزاری بیان می کند که شما هم اکنون و در زندگی بیداری، از تجربه ی یک موقعیت خاص بیزار هستید. لازم است تا ریشه ی بروز این احساس را شناخته و به شکل منطقی به رفع آن بپردازید تا در هنگام مواجهه با این موقعیت، رفتار سازنده تری را از خود نشان دهید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...