تعبیر خواب هوا

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب هوا هوا به همان شکل که در زندگی بیداری مهم و فراوان است، در رویا نیز، سمبلی قوی محسوب میشود. هوا در این جا صرفا به معنای عنصر هوا و نه آب و هوا می باشد. زمانی که هوا، به شکلی مجرد ظاهر میشود و موضوع اصلی رویای شما قرار میگیرد. ممکن است هوا را در آزمایشگاه و در شرایط خاص بررسی کنید یا ...

تعبیر خواب موسیقی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب موسیقی مغز انسان دارای عملکرد بسیار پیچیده ای است که در بسیاری از موارد حتی خود ما نیز قادر به درک آن نیستیم. موسیقی نوای روح ماست و از درونیات و امیال ما صحبت می کنید. موسیقی که در رویا مشغول شنیدن یا نواختن آن هستید، صدای روح شماست که نشان می دهد وضعیت غالب بر افکار شما چیست. برای ت...

تعبیر خواب طوفان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب طوفان طوفان به عنوان یکی از سمبل های اصلی و شناخته شده ی رویا، معمولا با احساس نگرانی، ترس، استرس، انتظار برای یک اتفاق بد و یا بدبینی مرتبط است. طوفان در دنیای واقعی، به عنوان پدیده ای مخرب شناخته شده است و انسان همواره به دنبال راه هایی بوده تا زندگی خود را در برابر این بلای طبیعی م...

تعبیر خواب سایه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب سایه سمبل سایه، حضوری بسیار درونی و روانی در رویاهای انسان دارد. سایه به نیمه ی پنهان شخصیت، افکار و درونیات ما اشاره دارد. در واقعیت، سایه در اثر مانعی که بر مسیر تابش منبع نور قرار می گیرد، ایجاد می شود. سایه، شکل کلی و گاها گمراه کننده از خطوط اطراف یک شیء را نشان می دهد. شیئی که م...

تعبیر خواب نسیم

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب نسیم پدیده های طبیعی در خواب، اشاره به نیروهای فکری و روانی خودمان دارند. نسیم در تعبیر خواب، با مفاهیمی مثل آزادگی و انسان آزاده مرتبط می باشند. همان طور که در دنیای واقعی، رفتار های طبیعت به ما درس هماهنگی و تطابق با زندگی را می آموزند، زمانی که سمبل نسیم در خواب ظاهر می شود، یعنی ل...

تعبیر خواب آواز

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب آواز آوازی که در خواب می شنوید، به قوه ی ادراک شما از شرایط روانی و محیط خود یا اطرافیانتان اشاره دارد. آواز می تواند صحبتی ساده و روان، صحبتی مشابه دکلمه یا ترانه ای کوتاه باشد که شما را تحت تاثیر قرار می دهد. سخنانی که در خواب می شنوید به صورت سمبلیک بوده و با توجه به کلمات آن تحلیل...

تعبیر خواب درخت 2

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب درخت درخت زندگی مفهومی است که در علم، مذهب، فلسفه، اسطوره ها و دیگر زمینه ها استفاده شده است. در این زمینه ها درخت زندگی به شکل درختی نشان داده می شود که نشان دهنده ی این ایده است که تمام حیات بر روی زمین به هم مربوط است. درخت زندگی انواع گوناگونی دارد. بنمایه ای است در الهیات، اسطوره...

تعبیر خواب زمین

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب زمین زمین در خواب، با سمبل هایی مثل خاک، آب و حیات مرتبط است. این تعبیر مربوط به زمانی است که زمین و سیاره ی زمین را به شکلی خاص در خواب خود مشاهده کنید و اتفاقی که برای زمین در حال رخ دادن است توجه شما را به خود جلب کند. این خواب می تواند دیدگاه های کلی شما درباره ی فلسفه ی مرگ، زندگ...

تعبیر خواب درخت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب درخت درخت به ریشه ی  باور ها ، اعتقادات و گرایشات شما در زندگی واقعی اشاره میکند . از طرفی درخت ، نشان دهنده ی مسائلی است که اصول زندگی از این موضوعات ریشه گرفته و هم اکنون توسط فرد رویابین ، فراموش شده است . تنه و شاخه ی درخت ، به قدرت و اصالت فرد اشاره دارد . اصول پایداری که فرد را ...

تعبیر خواب خورشید

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب خورشید خورشید به عنوان سیاره ای قدرتمند، نشان دهنده ی انرژی، شکوفایی، عامل رشد طبیعت و ایجاد زندگی در کره ی زمین است. هنگامی که در رویا یا سمبل خورشید رو به رو میشوید، در واقع با سمبلی کهن و تاریخی و تاثیر گذار رو به رو هستید. خورشید و گرما مهم ترین معرفه ی خورشید، ستاره ای با گرمای ب...

تعبیر خواب آتش

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب آتش آتش به عنوان یکی از سمبل های ابتدایی شناخته شده. بر اساس عقایدی که چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را عناصر اولیه ی سازنده ی طبیعت در نظر گرفته اند. زمانی که در خواب با سمبل آتش رو به رو می شوید، باید توجه داشته باشید که آتش سمبل آن دسته از افکار و احساسات شماست که دارای ویژگی های رف...

تعبیر خواب آفتاب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب آفتاب آفتاب در خواب سمبل گرمی، روشنایی و نور امید بخش است. منبعی از اتفاقات، احساسات یا افکار جدید که در شما ایده ها یا شادی زیادی را ایجاد می کند. آفتاب سمبل منبعی غنی و جهان شمول است. ممکن است در این زمان و در زندگی واقعی مشغول آموختن علمی بسیار سودمند و با ارزش باشید. آفتاب حامل ان...

تعبیر خواب آتش فشان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب آتش فشان آتش فشان با سمبل کوه و آتش و گرما مرتبط است و با نیرو و حرارت بالایی همراه می باشد. درتعبیر خواب روانشناسی، کوه به عنوان سمبل سختی و مقاومت شناخته شده و آتش به معنای حرارت و نیروی بالا و اشتیاق فراوان و در مواردی افراط در ابراز احساسی منفی می باشد. زمانی که در خواب با آتش فشا...

تعبیر خواب آتش اسلحه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب آتش اسلحه ممکن است در خواب خود شاهد سلاح های آتشین باشید و این موضوع فکر شما را به خود مشغول کند که چرا با چنین سمبلی رو به رو شده اید. اسلحه ی آتشین می تواند نماد احساس خشم باشد که در ناخودآگاه شما، تحت تاثیر اتفاقاتی شکل گرفته و آرامش روانی شما را مختل کرده است. اگر در خواب احساس کن...

تعبیر خواب گرداب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب گرداب گرداب در خواب می تواند به ترس درونی شما از رو به رو شدن با بحران هایی اشاره داشته باشد که در ناخودآگاه شما دفن شده اند و در گذشته ی شما باقی مانده اند. آب در تعبیر خواب روان شناسی، با احساسات و ناخودآگاه مرتبط می باشد. گرداب می تواند با نوعی حالت چالش آفرین مرتبط باشد که در روز ...