تعبیر خواب ترسیدن از سگ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب ترسیدن از سگ سگ در خواب می تواند به احساسات انسان دوستانه ی شما اشاره داشته باشد. هر حیوان در خواب، سمبل غریزه ای خاص در انسان می باشد. غرایز، قدرت های درونی ما می باشند که در صورت از کنترل و تعادل خارج شدن می توانند به ضرر ما عمل کنند. شما از طریق نحوه ی ظهور سگ در خواب می توانید وضع...

تعبیر خواب مار 4

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب مار در تعبیر خواب سنتی، مار همواره به عنوان یک خطر یا تهدید یا دشمنی شناخته شده است و دیدن این حیوان در رویا، نوعی نگرانی و ترس را در شخصیت رویابین ایجاد کرده است. اما آیا دیدن این حیوان به این معناست که اتفاق بد یا یک دشمنی در راه است؟ این خواب می تواند مکرر و به اشکال مختلف دیده شود...

تعبیر خواب حیوانات

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب حیوانات حیوانات سمبل هایی بسیار قوی در توصیف حالات روانی انسان و غرایزشان هستند. این موضوع به برخی شباهت های میان انسان و حیوانات باز میگردد. تا به حال توجه کرده اید که چه چیزی باعث می شود تا بتوانیم حیوانات را اهلی کنیم؟ ما در جریان اهلی کردن حیوانات به روان و حالت های ذهنی شان شناخت...