تعبیر خواب باتلاق

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب باتلاق باتلاق در خواب می تواند نماد احساسات فراموش شده و بایکوت شده باشد. باتلاق فردی درگیر احساسات گذشته را نشان می دهد که بر اثر این اتفاقات ناخوشایند ، نسبت به روابط احساسی ، دیدگاهی بدبینانه پیدا کرده و قادر به پذیرش افراد جدید در زندگی خود نیست . اگر در خواب احساس کنید که در باتل...

تعبیر خواب آسمان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب آسمان در تعبیر خواب روانشناسی، آسمان به عنوان صحنه ی وقوع اتفاقات ظاهر شده و وضعیت آسمان، به انتظارات و اتفاقاتی که شاهد آن ها هستید اشاره دارد. این خواب می تواند برشی از گذشته ی شما و خلاصه ای از اتفاقاتی باشد که در گذشته برای شما افتاده و شما در این زمان در حال مرور تجربیات و دریافت...

تعبیر خواب دستشویی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دستشویی_ توالت دستشویی ، خوابی رایج و در بیشتر مواقع ، اشاره به معذب بودن فرد در جمع یا برخورد های اجتماعی دارد . وقتی رویابین با سمبل دستشویی مواجه میشود ، لازم است درباره ی محدودیت هایی که در روابط خود ایجاد کرده ، تجدید نظر کند . وقتی فرد در برخورد های خود ، دچار تنگنا و احساس تنش ...

تعبیر خواب کشور دانمارک

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب کشور دانمارک بسیار اتفاق می افتد که در رویا هایی خود، با کشور هایی رو به رو شویم که ممکن است در زندگی بیداری اطلاعات کمی در مورد آن ها داشته باشیم و هرگز به آنجا سفر نکرده باشیم. کشور ها یکی از سمبل های پایه در رویابینی هستند که می توانند مفاهیم بسیار متنوعی داشته باشند. آن ها می توان...

تعبیر خواب دادگاه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دادگاه دادگاه در تعبیر خواب با سمبل هایی مثل قاضی، وکیل، قضاوت و عدالت و جرم مرتبط است. تمام انسان هایی که در چنین خوابی مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. اگر انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید را در زندگی بیداری نیز بشناسید، برای فهم معنای سمبلیک و دلیل حض...

تعبیر خواب جزیره

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه
تعبیر خواب جزیره جزیره سمبل افکاری محافظت شده ، دست نخورده و فراموش شده است . جزیره ای که در رویا می بینید ، حوزه ای از افکار محافظت شده  و مسکوت مانده است که تا به امروز ، تمایلی برای برملا ساختن آن ها نداشته اید . هر چند این افکار و گرایشات در شما وجود داشته .  این ذهنیات می توانند ماهیتی مثبت...

تعبیر خواب اتاق

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب  اتاق اتاق در خواب می تواند در اشکال و رنگ ها و حالات مختلفی ظاهر شود. یک اتاق شخصی در خواب می تواند نماد محدوده ی خصوصی و آرامش شخصی شما باشد. اگر در خواب مشاهده کنید که در اتاق شخصی خود احساس عدم آرامش را تجربه می کنید، نماد این است که موضوعی در حال بر هم زدن آرامش شما می باشد مثل ا...

تعبیر خواب اماکن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب اماکن اماکن طیف وسیعی از سمبل ها و موقعیت هایی هستند که ممکن است در حین دیدن خواب تجربه کنیم. ممکن است در حین رویابینی، خود را در مکان ها یا موقعیت هایی مشاهده کنید که هرگز در دنیای بیداری با آن ا رو به رو نشده اید، مانند یک مدرسه ی بخصوص یا بیمارستانی که هرگز در واقعیت آن را مشاهده ن...