تعبیر خواب اعداد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب اعداد بسیار اتفاق می افتد که در رویا، با اعدادی مواجه می شویم که توجه ما را به خود جلب می کنند. ممکن است آن ها را در قالب شماره تلفن، روز های ماه یا هفته، ساعتی خاص، یا تعداد بخصوصی از یک موضوع یا شی خاص مشاهده کنیم. اعداد عناصر پایه و بسیار عمیقی در فرهنگ عمومی و سمبل شناسی هستند و ب...

تعبیر خواب اعداد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب اعداد اعداد سمبل های باستانی و پر رمز و رازی هستند که می توانند در خواب به صورت های مختلفی ظاهر شوند و ذهن ما را به خود مشغول کنند که این عدد به چه علت در خواب ما ظاهر شده است؟ خواب ها پیام هایی از جانب ناخودآگاه ما هستند. بنابراین شما می توانید اعداد را نیز مانند دیگر سمبل ها، در سطو...