تعبیر خواب هارمونی در موسیقی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
هارمونی در موسیقی هارمونی با مفهوم هماهنگی در روان مرتبط است.ممکن است در رویا خود را مشغول آموختن هارمونی یا مفهوم آن در زندگی بیداری مشاهده کنید حتی اگر در واقعیت با موسیقی و هنر سروکار نداشته یا چیز زیادی درباره ی آن ندانید.هارمونی ریشه در کلمات یونانی دارد و در محاوره یا فلسفه هارمونی را تناس...

تعبیر خواب ناراحتی مرده

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
مرده در تعبیر خواب روانشناسی، با سمبل های مرگ و نیستی مرتبط است. این خواب می تواند نشان دهنده ی یک جریان متوقف شده در زندگی بیداری باشد که ممکن است نوعی فقدان را در شما ایجاد کرده باشد. فرد مرده می تواند اشاره به عادات یا رفتاری داشته باشد که مدت هاست در زندگی بیداری آن ها را کنار گذاشته اید. اگ...

تعبیر خواب مسخ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
مسخ دیدن سمبل مسخ در رویا می تواند به ترس شما از کنترل شدن اشاره داشته باشد. ترسی که می تواند ریشه در باور های اشتباهی داشته باشد. عقیده ی فرد نسبت به این که او تحت تاثیر کنترل وقایع خارجی یا داخلی است را مرکز کنترل می نامند. برخی افراد اعتقاد دارند که حاکم بر سرنوشت خویش هستند، عده ای هم خود را...

تعبیر خواب مستی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب مستی _ مست بودن مست بودن سمبل عملکرد غیر عقلانی و خارج از کنترل شخص است و به مجموعه عواملی اشاره دارد که اراده ی فرد را از او می گیرد و او را وادار به کار هایی می کند که ممکن است قلبا ، علاقه ی خاصی به آن ها نداشته باشد ، یا حتی از انجام آن ها بیزار باشد . اگر در رویا ، احساس کنید که ...

تعبیر خواب احساس گم شدن و سردرگمی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب احساس گم شدن و سردرگمی احساس گم شدن می تواند به صورت یک تجربه ی ناراحت کننده و ناخوش آیند ظاهر شده و فکر بیننده ی خواب را به خود مشغول کند، مخصوصا اگر این خواب را به طور مکرر مشاهده کنید. بهتر است بدانید که این خواب قصد اندوهگین ساختن شما را ندارد بلکه از شما می خواهد تا به احساسی که ...

تعبیر خواب احساس قدرشناسی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب احساس قدر شناسی در حین دیدن خواب، ما انسان ها قادر هستیم تا بسیاری از احساسات را به طور خالص درک کنیم. در دنیای واقعی، کمابیش از این قدرت برخوردار هستیم. به خصوص در ارتباط با افرادی که پیوند های عاطفی بخصوصی با آن ها داریم. برخی که حساسیت بیشتری به انرژی دارند، ممکن است صرفا با مشاهده...

تعبیر خواب فراموشی

نوشته شده توسط:ارغوان | ۵ دیدگاه
تعبیر خواب احساس فراموشی این خواب ممکن است به طور مکرر ظاهر شده و تجربه ای ناخوش آیند تلقی می شود. اما تفسیر این خواب می تواند اطلاعات جالبی را در مورد خودتان ارائه دهد. فراموشی زمانی تبدیل به یک مشکل می شود که ما مسائل مهمی را فراموش کنیم که احساس می کنیم نیاز است برای رشد و پیشرفت زندگی همواره...

تعبیر خواب فراموش کردن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب فراموش کردن خوابی با موضوع فراموش کردن یا احساس فراموشی می تواند در قالب های داستانی مختلف ظاهر شود. این خواب معمولا خوش آیند نیست و حتی ممکن است تراژیک و ناراحت کننده به نظر برسد. فراموشی می تواند به عنوان نوعی اختلال ذهنی مورد مطالعه قرار بگیرد و زمانی که در خواب ظاهر می شود، سمبل ن...

تعبیر خواب احساس عصبانیت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب عصبانیت عصبانیت یک خصلت انسانی نیست. ظهور این سمبل در خواب می تواند به خشمی که نسبت به خود و افکار و عملکردتان مشاهده می کنید اشاره داشته باشد. تفاوتی نمی کند چه کسی در خواب شما دچار عصبانیت شده باشند. در تعبیر خواب روان شناسی، انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف اف...

تعبیر خواب عشق

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه
تعبیر خواب عشق خواب هایی که با موضوع عشق می بینیم ، می توانند بیانگر دوست داشتن دیگران ، یا یادآور علاقه مندی به خودمان باشد . این رویاها معمولا پیام ها و درس هایی درباره ی عشق و دوست داشتن به همراه دارند . با تعبیر این رویا ها ، ما به شناخت جدیدی از شخصیت خودمان یا افرادی که در خواب با آنها رو ...

تعبیر خواب احساس عشق و علاقه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب احساس عشق و علاقه این احساس در حالت عادی می تواند یک احساس بسیار دلپذیر و جذب کننده باشد، اما اهمیت دارد که در خواب خود، این احساس را در چه سطح و موقعیتی مشاهده می کنید. در واقع احساس عشق و علاقه در خواب، لزوما به صورت یک رفتار یا حرفی که به زبان می آید ظاهر نخواهد شد. بلکه ممکن است ص...

تعبیر خواب ضایع شدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب ضایع شدن ضایع شدن در معنای کلی می تواند اشاره به اتفاق یا کنشی داشته باشد که شما و ماهیت تان را متفاوت از آن چه که هستید به دیگران نشان می دهد. ضایع شدن غالبا احساسی منفی است که در اثر سو تفاهم و کنش یا درک اشتباه ایجاد می شود و ضایع شدن در خواب می تواند برای ما ناراحت کننده، خنده آور...

تعبیر خواب احساس خجالت کشیدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب خجالت کشیدن بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با احساسات و افکار ناخوشایندی رو به رو شویم که در زندگی بیداری، ممکن است به ندرت به آن ها دچار شویم. ممکن است در خواب احساس کنید که فردی از شما خجالت زده است یا به خاطر کار هایی که انجام داده اید از دیگران یا خودتان خجالت زده هستید. ا...

تعبیر خواب احساس حقارت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب حقارت بسیار اتفاق می افتد که در رویاهای خود، یکی از احساسات رایج انسانی را در حالت افراط مشاهده می کنیم. احساسی که ممکن است در زندگی بیداری به ندرت با آن رو به رو شویم، اما در رویا به صورت یک حمله اتفاق بیوفتد و احساس بد آن، حتی ساعت ها پیش از بیدار شدن نیز با ما همراه شود. به گونه ای...

تعبیر خواب چاکرا

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب چاکرا خوابی با موضوع چاکرا می تواند حتی توسط افرادی که اطلاع چندانی درباره ی مبحث چاکرا ندارند نیز دیده شود. شما هم اکنون در حال درک بخش های جدیدی از قدرت های روانی خود هستید که ممکن است تا کنون آن ها را دست کم گرفته باشید. اگر در زندگی بیداری به تمرینات مرتبط با چاکرا مشغول نیستید یا...