تعبیر خواب مدفوع

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه
تعبیر خواب مدفوع خوابی با موضوع مدفوع می تواند بسیار منزجر کننده و آزار دهنده ظاهر شود. این خواب با سمبل هایی مثل توالت، فاضلاب، و آب مرتبط است. در بین گزارشاتی که از خواب ها ارائه شده، مدفوع بسیار رایج  شناخته شده است. این خواب به مسائلی اشاره دارد که در زندگی بیداری، برای شما آلودگی فکری ایجاد...

تعبیر خواب لب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب لب لب با سمبل هایی مثل صحبت و گفت و گو، غذا خوردن و چهره مرتبط است. ممکن است در خواب، لب خود یا فرد دیگرای را در حالتی غیر طبیعی یا ناخوشایند مشاهده کنید. در ابتدا باید بدانید تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور...

تعبیر خواب گوش

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب گوش "گوش ها به منزله ی حصن و حصار مملکت بدن هستند. مانند پاسداران در مرز کشور اند. چیزی و کسی را در خاک او وارد نمی کنند مگر با موافقت او، چون توانایی آن را ندارند که بدون اجازه ی او کار کنند و هنگامی که پادشاه فرمان احضار چیزی را صادر کرد، خود به حال سکوت و انتظار به سر می برد تا به ...

تعبیر خواب دندان های زرد

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دندان های زرد ممکن است در خواب مشاهده کنید که کسی به شما می گوید که دندان های زردی دارید و این موضوع احساس ناخوش آیندی را برای شما ایجاد کند یا باعث ناراحتی تان شود. دندان ها، به قدرت تحلیل و درک ما از محیط اشاره دارند. آن ها ابزار های دریافت غذای روح هستند همان طور که دندان ها در دنی...

تعبیر خواب دندان شکسته

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دندان شکسته دندان در تعبیر خواب سمبلی رایج و شناخته شده است و بسیار اتفاق می افتد که در خواب، دندان های خود را با مشکلات و ایراداتی مشاهده کنیم. دندان با سمبل هایی مثل غذا و خوراکی، بلعیدن و جویدن و حرف زدن مرتبط است. دندان ها تا حد زیادی با اعتماد به نفس ما گره خورده اند. غذا در تعبی...

تعبیر خواب دندان در آوردن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دندان در آوردن  دندان در خواب با مفاهیمی مثل خوش صحبت بودن، خلاقیت، قدرت اراده و تحلیل و قضاوت مرتبط می باشد. دندان در آوردن همچنین می تواند نشان دهنده ی کسب مهارتی جدید در رابطه با مفاهیم گفته شده باشد. همچنین در علم تعبیر خواب با سمبل رنگ ها من جمله رنگ سفید مرتبط است. دندان ساختار ...

تعبیر خواب چشم

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب چشم هر یک از اعضای بدن استعاره ای از کارکرد های روانی ما می باشند. سمبل چشم با مفاهیمی مثل روشنگری، شناخت، ادراک و تمایل به آگاهی فکری مرتبط است.زمان که چشم سمبل اصلی خواب شما قرار می گیرد، نشان دهنده ی این است که شما هم اکنون و در زندگی بیداری با چالش هایی درباره ی درک و شهود رو به ر...

تعبیر خواب صورت

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب صورت صورت اشاره به وجه ظاهری و تصور ما از اشخاص برمیگردد . در بیداری، صورت  صرفا بیانگر چیز هاییت که از ظاهر اشخاص به چشم می آید . اما صورت در خواب ، به معنای صورت ذهنیست . صورت ذهنی ، در مقابل صورت خارجی ، خلاصه ای از شخص یا چیزی است که در ذهن فرد ، از ماهیت قضیه مجسم میشود . این صور...

تعبیر خواب دندان

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دندان شاید اولین تعبیری که در مورد دندان به ذهن اشخاص خطور کند ، برداشتیست که در کتاب های تعبیر خواب عامه پسند و قدیمی درج شده و اعتقاد دارند که اگر در خواب ببینید ، دندانی خراب شده یا در حال ریختن است ، احتمالا یکی از نزدیکان شما خواهد مرد یا دچار مشکل خواهد شد . قبل از خواندن این مط...

تعبیر خواب اندام گوش

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب اندام گوش اندام گوش را زمانی به صورت سمبلیک توصیف می کنیم که در خواب جلب توجه کرده یا به صورت خاصی ظاهر شوند. ممکن است در خواب احساس کنید که گوش شما شنوایی خود را از دست داده یا ضعیف شده است. گوش ها نماد درک ما از گفته ها و احساسات دیگران می باشند. این دیگران در دنیای خواب ها صرفا انس...

تعبیر خواب اندام دماغ

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب اندام دماغ – بینی وضعیتی که از دماغ در خواب مشاهده می کنید، لزوما ارتباطی با وضعیت دماغ شما یا دیگران در دنیای واقعی ندارد بلکه توصیف کننده ی یک ابزار روانی می باشد که لازم است در مورد آن نکات جدیدی را بیاموزید. دماغ یک حسگر بسیار قوی برای درک اتفاقاتی می باشد که در محیط پیرامون ما در...

تعبیر خواب اعضای بدن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب اعضای بدن بسیار اتفاق می افتد که اعضای بدن موضوع اصلی رؤیای ما قرار بگیرند و با اشکال و ایرادات متفاوت، توجه ما را به خود جلب کنند. بدنی که در رؤیا مشاهده می کنیم سمبلی از نیرو های روانی ما است.  اگر مشکلی را در بدن خود مشاهده کنید، استعاره ای از یک ناراحتی یا مشکل فکری یا نقص است که ...