تعبیر خواب سیستم فاضلاب

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
[تعبیر خواب سیستم فاضلاب] تعبیر خواب سیستم فاضلاب شهری آب در تعبیر خواب روانشناسی نماد حوزه ناخودآگاه و انرژی سیال ذهن ما هست که کمک میکنه از افکار و ایده های مختلفی که داریم استفاده کنیم و اونها به ثمر برسونیم. همونطور که در دنیای واقعی، زندگی ما تا حد بسیار زیادی به آب وابسته است. سیستم فاضلاب...

تعبیر خواب مورد سو استفاده قرار گرفتن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب مورد سو استفاده قرار گرفتن همون طور که در واقعیت آدم ها ممکنه از هم سو استفاده کنن و عمر مفید همدیگه رو بدزدن، ممکنه در عالم خواب هم ببینیم که فردی از ما یا دیگران سو استفاده میکنه یا حتی خودمون رو مشغول نقشه کشیدن برای دیگران یا سو استفاده ببینیم. این خواب ها تجربه جالبی نیستن و گاهی...

تعبیر خواب پدر بدجنس

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب پدر بدجنس ممکنه در عالم خواب ببینید که پدر بدجنسی دارید یا یه پدر داره به بچه هاش بدی میکنه. این تعبیر برای هر عمل منفی ای هست که میتونه از یه پدر در حق بچه هاش سر بزنه. ممکنه در واقعیت پدر شما اصلا اهل همچین رفتاری نباشه یا اگر پدر بدی هم داشته باشید، این تفسیر چندان در ارتباط با شخص...

تعبیر خواب مار مرده

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب مار مرده همه ی ما تجربه ی رو به رو شدن با افرادی رو داشتیم که با زخم زبون و رفتارهای ناخوش آیند خودشون تونستن به مدت قابل توجهی درون ما حس ناراحتی و ناامنی رو ایجاد کنن و باعث شن که به نوعی ترس نسبت به انسان ها و روابط اجتماعی دچار بشیم. مار نماد اینطور رفتارهاست. یک مار همیشه به یک ا...

تعبیر خواب گربه ی کثیف

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه
تعبیر خواب گربه ی کثیف گربه ها در واقعیت میتونن موجودات جالب و دوست داشتنی ای باشن که بعضی از ما آدم ها بر حسب عادت یا دلسوزی دوست داریم بهشون توجه کنیم؛ نوازششون کنیم و باهاشون وقت بگذرونیم. وقتی یک گربه رو در عالم خواب میبینید این گربه نماد یک رفتاره که ممکنه در قالب یک انسان هم ظاهر بشه. این ...

تعبیر خواب خوردن گوشت برای افراد گیاهخوار

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه
تعبیر خواب خوردن گوشت برای افراد گیاهخوار این یک خواب رایج برای افرادی هست که زندگی گیاهخواری رو شروع کردن به این صورت که در عالم خواب میبینن مشغول خوردن گوشت هستن و حالا یا در حین خواب یا بعد از بیدار شدن از بابت دیدن همچین خوابی احساس بدی پیدا میکنن. فکر نمیکنم که این خواب رو بشه به اون تصمیم ...

تعبیر خواب دعوا با پدر

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دعوا با پدر ممکنه در دنیای واقعی روابط شما با پدرتون واقعا دچار تنش و ناراحتی باشه اما دیدن خوابی با موضوع دعوا با پدر لزوما ارتباطی با این موضوع نداره. به طور مثال شما ممکنه در سنین میانسالی باشین و سال ها باشه که درس و مدرسه رو کنار گذاشته باشین اما همچنان در مورد امتحان و فضای مدرس...

ancient Greece dream interpretation

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
ancient Greece dream interpretation It often happens that in our dreams we travel to different historical periods and different countries. Let's talk to ancient humans even if we don't really know much about that particular period or country. First of all, we must know that all the phenomena we ...

Hamedan dream interpretation

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
Hamedan dream interpretation It often happens that in our dreams we encounter different cities, provinces or countries that we do not really know much about or have not lived in. In this case, we must pay attention to what this city is a symbol for us and in the dream, and when we see the symbol...

Interpretation of mine dream

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
Interpretation of mine dream The space you see in your dream illustrates your mental space. Mines in the waking life have many material benefits and values ​​that meet a large part of the needs of human life. You may dream of working or exploring a mine, but in your waking life you may not know ...

Farm dream interpretation

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
Farm dream interpretation The farm is associated with symbols such as plants, cultivation, irrigation and soil. When you face the farm symbol in your dream, you are seeing your vision of the future of your business or artistic relationship. The human beings you see in the dream are a symbol of t...

School dream interpretation

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
School dream interpretation The school symbol is very common and reported. We see school in our dreams, because we are learning a new concept of learning. The school environment is a challenging environment because not only do we study different sciences, but we also acquire many skills related ...

Mountain dream interpretation

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
Mountain dream interpretation The mountain, as one of the most common and basic symbols, often represents difficult roads and projects that require a lot of effort to complete. You see the mountain, because you feel that the challenge you face is like crossing a difficult and complex mountain. J...

Foreign country dream interpretation

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
Foreign country dream interpretation In a dream, you may find yourself in a foreign country that you have never traveled to in the real world, or even have an idea of ​​the nature and culture of that country. In this case, you should know that your dream can be interpreted based on what you see ...

Dream interpretation of underground canals

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
Dream interpretation of underground canals Seeing channels that have been dug into the ground refers to those worldviews and thoughts and attitudes that you intend to hide from others. The channels you see in the dream take on different meanings depending on their appearance and application. See...