تعبیر خواب گنج

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب گنج در این مطلب به بررسی تعبیر خواب گنج به عنوان یک شیء می پردازیم. ممکن است در خواب خود مشاهده کنید که یک گنج یافته اید یا به دنبال پیدا کردن گنج هستید. گنج نماد آن قدرت ها و توانایی های پنهانی ست که در پی یافتن آن ها می باشید و برای این منظور لازم است تا زیرکی و صبر قابل توجهی داشته...

تعبیر خواب هزارپا

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب هزارپا در این مطلب به بررسی تعبیر خواب هزارپا به عنوان یک خزنده می پردازیم. هزارپا از آن دسته موجوداتی است که معمولا از دیدن آن ها دچار احساس انزجار و ناراحتی می شویم و بلافاصله در مورد کشتن آن ها اقدام می کنیم. حتی دیدن ظاهر آن ها برای ما ناخوش آیند است و حالات و نوع حرکت و رفتارشان ...

تعبیر خواب فروشنده

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب فروشنده در این مطلب به بررسی تعبیر خواب فروشنده به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. شخصیت هایی که در خواب خود مشاهده می کنیم در واقع همان افرادی هستند که در حال شباهت پیدا کردن به آن ها می باشیم. ممکن است در خواب خود با یک فروشنده که اخلاق و رفتار خاصی دا...

تعبیر خواب راننده

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب راننده در این مطلب به بررسی تعبیر خواب راننده به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. ممکن است خود یا دیگران را در خواب ها، در نقش یک راننده مشاهده کنید و این سوال برای شما پیش بیاید که چرا چنین خوابی را دیده اید؟ انسان هایی که در عالم خواب مشاهده می کنیم سمب...

تعبیر خواب پلیس

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب پلیس در این مطلب به بررسی تعبیر خواب پلیس به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. ممکن است در خواب، خود یا دیگران را در نقش پلیس مشاهده کنید یا فردی را به عنوان پلیس مشاهده کنید که در واقعیت برای شما ناشناخته می باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم نماد...

تعبیر خواب چشم پزشک

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب چشم پزشک در این مطلب به بررسی تعبیر خواب چشم پزشک به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. ممکن است در خواب، خود یا دیگران را در نقش یک چشم پزشک مشاهده کنید در حالی که در واقعیت شناخت خاصی نسبت به این شغل ندارید. وظیفه ی پزشکان در دنیای واقعی این است که به سلا...

تعبیر خواب وکیل

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب وکیل در این مطلب به بررسی تعبیر خواب وکیل به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب هایمان ظاهر شود می پردازیم. ممکن است در خواب خود، اشخاص مختلفی را در نقش یک وکیل مشاهده کنید. به طور مثال مشاهده کنید که خودتان یا یکی از دوستان تان تبدیل به یک وکیل شده اید و در دادگاه یا دفتر خود حضور پی...

تعبیر خواب معلم مدرسه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب معلم مدرسه در این مطلب به بررسی تعبیر خواب معلم مدرسه به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. در علم تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در عالم خواب و رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. یعنی این که معلم مدرسه ی شما، نماد آ...

تعبیر خواب رئیس جمهور

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب رئیس جمهور در این مطلب به بررسی تعبیر خواب رئیس جمهور به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب ظاهر شود می پردازیم. ممکن است در خواب های خود هر فردی را به عنوان رئیس جمهور مشاهده کنید. ممکن است حتی رئیس جمهور کشور های دیگر را ببینید. ممکن است افرادی را مشاهده کنید که در گذشته رئیس جمهور ...

تعبیر خواب انسان خردمند

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب انسان خردمند در این مطلب به بررسی تعبیر خواب انسان خردمند به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. اصطلاح انسان خردمند در این مطلب به معنی فرد آگاه و حکیم است و ارتباطی با کتاب معروف آقای نوح هراری با نام انسان خردمند ندارد. انسان های خردمند و حکیم ممکن است در...

تعبیر خواب ریحانه پارسا

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب ریحانه پارسا در این مطلب به بررسی تعبیر خواب ریحانه پارسا به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. الگو هایی که در تفسیر این خواب مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در مورد تعبیر تمام خواب هایی که در مورد افراد معروف می بینید مورد استفاده قرار گیرد. شاید در نظ...

تعبیر خواب دوست 3

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب دوست در این مطلب به بررسی تعبیر خواب دوست به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. دوستان از مهم ترین و برجسته ترین شخصیت های دنیای خواب هستند که ممکن است به کرار با آن ها رو به رو شویم. دوستان نماد آن دسته از افکار و اهدافی هستند که تعهد و قول و قرار سنگینی ب...

تعبیر خواب مادرشوهر

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب مادر شوهر در این مطلب به بررسی تعبیر خواب مادر شوهر به عنوان یک شخصیت که می تواند در خواب های ما ظاهر شود می پردازیم. ممکن است در حالی یک فرد را به عنوان مادرشوهر در خواب های خود مشاهده کنید که در واقعیت اصلا ازدواج نکرده اید. در دنیای خواب ها هر اتفاقی پتانسیل وقوع دارد و طی یک چرخه ...

تعبیر خواب با موضوع آسیب دیدن دندان و لثه

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
سلام ببخشین من خواب دیدم پشت دندانهای ردیف بالام دوتادندان جلوییم پرسوزن ته گرد شده و دارم یکی یکی اون سنجاقارابیرن میکشم بعضی ازسوزن ها تهشون زنگ زده بود وبوی بدداشت . منم خسته شده بودم باخودم میگفتم چرااین سوزن ها تموم نمیشن . بعد باخودمم فکرمیکردم میگفتم قبلا وقتی که خواستم دندونامو تمیر کنم ...

تعبیر خواب با موضوع ژیمناستیک

نوشته شده توسط:ارغوان | ۰ دیدگاه
تعبیر خواب با موضوع ژیمناستیک خواب دیدم که روی سرم ایستادم و حتی حرکت میکنم به اندازه ۵ یا ۶ قدم یا حرکت و. با تعادل. کامل و. سبکی بدنم و. انعطاف بدنم و حبسیار خپب و. عجیب که انگار کنترل اش دست خودم نبود ممنون میشم پاسخ بدین تعبیرش رو تعبیر خواب سر نماد ذهن و قدرت فکر هست که به ما کمک می کنه مسی...